Delegacija BNV položila cveće na spomen obeležje otetim u Štrpcima

Prijepolje – Delegacija Bošnjačkog nacionalnog veća predvođena predsednicom dr. Jasminom Curić položila je danas cveće na spomen obeležje otetim u Štrpcima iz opštine Prijepolje.

Delegacija BNV položila cveće na spomen obeležje u Šarampovu, foto: BNV

Nakon polaganja cveća, predsednica BNV dr. Jasmina Curić je u izjavi za medije rekla da je danas jako težak dan za Sandžak, težak dan za Bošnjake, tetežak dan za sve ljude čija su srca ispunjena ljubavlju.

– Koristim današnju priliku da u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća izrazim saosećanje sa žrtvama zločina u Štrpcima, Sjeverinu, Kukurovićima i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku i njihovim porodicama. U ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća osuđujem saučesništvo tadašnjih državnih organa RepublikeSrbije i Savezne Republike Jugoslavije u planiranju, organizovanju i činjenju zločina u Štrpcima, Sjeverinu i Kukurovićima i drugim mestima u Sandžaku nad civilima bošnjačke, hrvatske i drugih nacionalnosti. Činjenica da državni organi do danas nisu ništa učinili na rasvetljavanju ovih zločina i kažnjavanju zločinaca predstavlja opasnu poruku za Bošnjake u Srbiji. Tražimo od nadležnog tužilaštva u Republici Srbiji da zločine počinjene nad civilima bošnjačke nacionalnosti u Sjeverinu, Kukurovićima i okolnim selima u opštini Priboj tretira i kvalifikuje kao ratne zločine, na način kako je postupljeno u slučaju “Štrpci” te da se porodicama otetih i ubijenih žrtava zločina počinjenih u Štrpcima, Sjeverinu i Kukurovićima i drugim mjestima u Sandžaku prizna status civilnih žrtava rata, status raseljenih lica, kao i da im se obezbedi pravična materijalna naknada. Na kraju koristimpriliku da pozovem predstavnike međunarodne zajednice a naročito Evropsku uniju da u procesu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana izgradi objektivne i stabilne mehanizme i institucije, kako se više nikada ne bi ponovili zločini nad Bošnjacima i osigurala egzistencija i napredak Bošnjaka Sandžaka – istakla je dr. Curić.

Danas se navršava 28 godina od zločina u Štprcima kada su srpske oružane snage iz voza na relaciji Beograd-Baroteli i ubili 20 putnika, među kojima je bilo 18 Bošnjaka, jedan Hrvat i jedan strani državljanin. Žrtve ovog zločina su: Esad Kapetanović, Ilijaz Ličin, Fehim Bakija, Šećo Softić, Rifat Husović, Halil Zupčević, Senad Đečević, Jusuf Rastoder, Ismet Babačić, Toma Buzov, Adem Alomerović, Muhedin Hanić, Safet Preljević, Džafer Topuzović, Rasim Ćorić, Fikret Memović, Fevzija Zeković, Nijazim Kajević, Zvjezdan Zuličić i jedno nepoznato lice.

Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina.

PP Media