Država odobrila 36 miliona dinara za postavljanje plutajuće barijere za prikupljanje otpada u Potpećkom jezeru

Priboj – Opština Priboj dobila je 36.000.000,00 dinara od resornog Ministarstva zaštite životne sredine, za realizaciju projekta “Izgradnja plutajuće rečne pregrade za prikupljanje ambalažnog otpada i ostalih vrsta otpada u Potpećkom jezeru”. Ukupna vrednost projekta je 45.000.000,00 dinara, od kojih je učešće Opštine Priboj 9.000.000,00 dinara, odnosno 20 procenata.

Foto: A.Rovčanin

Sredstva su dobijena po javnom konkursu, koji je raspisalo ministarstvo, za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda, kao prirodnih resursa na reci Lim, u 2021. godini. Misija ministarstva kroz sufinansiranje ovakvih projekata je očuvanje kvaliteta voda, kao prirodnih resursa, otklanjanje posledica od zagađenja i primene kreativnih mera, te su podržani i projekti susednih opština, Prijepolja sa 15.000.000,00 i Nove Varoši sa 19.000.000,00 dinara.

Na ovaj način, sa ukupnim iznosom od 70 miliona dinara, Ministarstvo zaštite životne sredine pomaže lokalne samouprave u rešavanju gorućeg problema sa nakupljanjem otpada sa divljih deponija u okolini reke Lim, te se isti stavlja pod kontrolu. Na taj način se štite ekosistem reke, flora i fauna, sprečava se proces oslobađanja štetnih gasova u vazduh, a reka Lim i okolina biće ekološki čistije. Osim ekološkog efekta, stavljanje plutajućeg otpada pod kontrolu, imaće efekat i na lokalni turizam, koji se oslanja na istorijski značaj objekata u neposrednoj blizini, ali i ekonomski efekat. Projektom je planirano da pored sprečavanja daljeg toka otpada, sav prikupljeni otpad se reciklira.

PP Media