Garancija za zimske gume samo na papiru

Automobilski pneumatici mogu da zadaju puno glavobolja svojim vlasnicima prilikom reklamacije. Teško dokazati da su gume izgubile svojstvo. Prihvata se ako šara nije plića od propisane. Iako i automobilske gume, kao i svaka druga roba, imaju garantni rok – period u kome kupac može da zatraži od proizvođača da mu otkloni neki uočeni nedostatak ili oštećenje, zameni proizvod – javilo nam se više sugrađana kojima reklamacije prodavci nisu uvažili.

– Zimske gume koje sam koristio dve sezone su ove godine na prvom mrazu i klizavijem kolovozu „otkazale poslušnost“ i počele da se ponašaju kao letnje – priča nam dugogodišnji čitalac „Novosti“ Dragan M. iz jednog sela podno Avale. – Očigledno su izgubile svojstva zimske gume, iako su u garantnom roku.

Njegov pokušaj reklamacije kod prodavca završio se – neprihvatanjem.

– Jednostavno mi je rečeno da ne postoji način da se dokaže da li je guma izgubila svojstva jer nema vidljivih oštećenja – priča naš sagovornik. – Pri svemu tome bih ja morao da dokažem da ih nisam čuvao na pogrešan način u toku leta.

Pozvali smo nekoliko prodavaca automobilskih guma i od svih smo, po pitanju garancije, dobili isti odgovor. Garanciju, koja najčešće važi dve ili tri godine, svi prihvataju uz jedno veliko „ali“.

Guma koja se reklamira ne sme da ima manju šaru od propisane u trenutku reklamacije. Moraju da budu jasno vidljive standardne identifikacione oznake proizvođača, kod, serijski broj, DOT broj.

Guma ne sme da ima bilo kakva mehanička oštećenja izazvana eksploatacijom ili nestručnom montažom. Ukoliko je pneumatik bio montiran na vozilo a da proizvođač vozila u svojim tehničkim uputstvima nije propisao takvu dimenziju (inače je veoma popularno montiranje širih pneumatika) reklamacija takođe neće biti prihvaćena.

Baš kao i ako nisu „poštovani uslovi za tehničku upotrebu proizvoda“ (pritisak pumpanja spoljnih guma, opterećenje vozila, tehnička ispravnost vozila i sl). Reklamacija kupca će biti odbijena i ako se na gumi vide posledice habanja (brzo habanje, jednostrano, stepenasto, testerasto i sl.) i ako je gazeći sloj pohaban za više od 10 odsto!

Ako kupac smatra da ipak ima pravo na reklamaciju, dužan je da priloži overeni garantni list, račun od kupovine i da se obrati prodavcu. Ovaj u roku od 15 dana, a najkasnije 45, dana mora da izvesti kupca o ishodu reklamacije. Gume se najčešće šalju proizvođaču, koji ih ispituje. Ukoliko se reklamacija uvaži, troškove slanja snosi prodavac, a ukoliko se odbije – kupac. Kupac gume kome se uvaži reklamacija najčešće dobija nove gume ili vrednost novih guma umanjenu za amortizaciju gume do trenutka reklamacije.

Kupac kome je odbijena reklamacija može, o svom trošku, tražiti i dodatno veštačenje i, naravno, može da se obrati sudu.

NEMA ROK TRAJANjA

GUME nemaju zvaničan rok upotrebe i njihov „rok trajanja“ nije jasno definisan. Tako u nekim zemljama guma koja se stavlja u promet ne sme biti starija od pet godina (Britanija, Nemačka…) dok je, na primer, taj rok u Japanu deset godina. Većina proizvođača tvrdi da u sastavu njihovih guma ima materija koje sprečavaju propadanje gume najmanje 12 godina. Kod nas nije propisana starost guma, jedino minimalna dubina šare.

Pri tome je, ističu prodavci, veoma važno na koji način se skladišti guma pre prodaje. Potrebno je da se čuva na suvom, od sunca zaštićenom mestu na odgovarajućoj temperaturi.

OZNAKA dot

– PRILIKOM kupovine gume treba obratiti pažnju na oznaku DOT, uz koju obično ide četvorocifreni broj koji otkriva kada je pneumatik proizveden – objašnjava nam jedan prodavac. – Na primer, DOT 1017 znači da je guma proizvedena u desetoj nedelji 2017. godine.
Izvor: Večernje novosti