Opština Prijepolje raspisala konkurs za javno informisanje

Opština Prijepolje raspisala je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.
Visina budžetskih sredstava predviđena za ovu namenu na teritoriji opštine Prijepolje u 2016. godini iznosi 1.200.000,00 dinara.
Projekti za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, koji se sufinansiraju iz Budžeta opštine Prijepolje su:
– Projekti proizvodnje medijskih sadržaja koji se bave istinitim, nepristrasnim, pravovremenim i potpunim informisanjem javnosti o radu organa lokalne samouprave (predsednika i zamenika predsednika Opštine, Skupština opštine, Opštinskog veća, Opštinske uprave, mesnih zajednica, javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština, direktan prenos sednica Skupštine opštine);
– Projekti proizvodnje medijskih sadržaja koji imaju za cilj promociju poljoprivrednih potencijala opštine, turističkih potencijala opštine, energetskih potencijala i dr. ;
– Projekti proizvodnje medijskih sadržaja u cilju razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih i podizanje nivoa uključenosti i informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina opštine;
– Projekti proizvodnje medijskih sadržaja u cilju razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva na teritoriji opštine Prijepolje;
– Projekti proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti obrazovanja, razvoja sporta i fizičke kulture, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi na teritoriji opštine.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 600.000,00 dinara. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja , od 29. aprila 2016.godine do 13. maja 2016.godine.
Odluka o raspodeli sredstava donosi Komisija najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
PP Media