Načelnica nezakonito smenjena

Osnovni sud u Prijepolju postupajući po tužbi Hanke Hajdarević protiv Opštine Prijepolje, doneo je prvostepenu presudu kojom se poništištava rešenje Opštinskog veća i razrešava sa mesta načelnika Opštinske uprave Hanka Hajdarević i na tu funkciju postavlja Sabira Hodžić. U obrazloženju presude između ostalog navodi se da je veće rešenje donelo nezakonito te da nije bilo navodnih propusta u radu koji su bili navedeni kao osnov za smenu tadašnje načelnice. Ovakva odluka Opštinskog veća koštaće poreske obveznike Prijepolja 105 hiljada dinara, na ime troškova suđenja.

Naime, nakon što je došlo do promene vlasti u Prijepolju, veće je 29. septembra 2016. godine donelo rešenje o smeni Hanke Hajdarević sa mesta načelnice Opštinske uprave. Zbog ovakve odluke politički motivisane usledila je tužba sa njene strane u kojoj je navedeno da je rešenje doneto nezakonito i da se zasnivalo na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju. Nakon suđenja i svih izvedenih dokaza, sud je procenio da razlozi za smenu nisu postojali te da je ona učinjena neazkonito.

Presuda kojojm se poništava rešenje Opštinskog veća o smeni Hanke Hajdarević sa mesta načelnika Opštinske uprave, foto: www.ppmedia.rs

– Iz iskaza tužilje Hanke Hajdarević, saslušane u svojstvu parnične stranke proizilazi da je od tužilje, nakon što je došlo do promene vlasti u opštini Prijepolje, od strane predsednika Opštine i jednog člana Opštinskog veća zatraženo da podnese ostavku na mestu načelnika Opštinske uprave, iz razloga što je prilikom podele funkcija između koalicionih partnera to mesto pripalo Bošnjačkoj demokratskoj zajednici. Da je tužilja odbila da podnese ostavku jer je smatrala da za to nema nikakvih razloga i da je izabrana po konkursu na mandatni period od pet godina, koji nije bio istakao i da su joj tada kazali da će pokrenuti postupak za njeno razrešenje na sednici Opštinskog veća. Po oceni suda razrešenje tužilje se ne može zasnivati na slobodnom uverenju članova organa koji je doneo odluku o razrešenju, već da za to moraju postojati dokazi i opravdani razlozi utvrđeni u odgovarajućem postupku. Pobijano rešenje ne sadrži apsolutno ni jedan dokaz da je tužilja svojim postupanjem ili propuštanjem kao načelnik Opštinske uprave nezakonito postupila, tako da nije postojao zakonski osnov za njeno razrešenje – navodi se između ostalog u presudi koju je doneo Muhamed Kukuljac sudija Osnovnog suda u Prijepolju.

Pravda na njenoj strani Hanka Hajdarević, foto: www.ppmedia.rs

Na ovu odluku suda Opština Prijepolje ima pravo žalbe Apelacionom sudu u Kragujevcu.
PP Media