Nesavesni lovci u Prijepolju ubili srnu, policija privela više lica

Prijepolje – U nedelju je na području sela Kučin ubijena srna iz lovačke puške sa dva hitca. Prema rečima lovočuvara Jugoslava Špice na mestu događaja  nije bilo nikog ali su lovokradice ostavile brojne tragove ovog nesvakidašnjeg zločina. Na lice mesta izašla je patrola MUP-a  i prema nezvaničnim informacijama “PP Medie” privedela četiri osobe.

Foto: Rina

Ubijena srna je po nalazu veterinarskog inspektora ustreljena  sačmaricom  a da nesreća bude veća  bila je bremenita u sebi je nosila dvoje lanadi.

Prema rečima upravnika lovišta Radoslava Ostojića, srna je lovostajem  zaštićena vrasta, na osnovu Zakona o divljači (sl.glasnik RS 18/2010 , 95/2018 ), ovim Zakonom divljač je definisana kao prirodno bogastvo i imovina Republike Srbije, koja se koristi na način predviđen zakonom.

Postavlja se pitanje kako to da se četvorica lovaca u februaru nađu u lovištu kao da je sezona u punom jeku, i ne samo ta četvorica, prema informacijama dobijenim od lovaca u svim sekcijama je identična situacija da se umesto strogo ograničenog i dobro organizovanog lova na predatore u vremenu lovostaja proganja, uznemiruje i vrši ostrel zaštićene divljači (zeca, divlje svinje, srne). 

Poznato je da se  tokom  februara divljač nalazi u stanju mirovanja kada se sprema za koćenje i da se u svim lovačkim udruženjima u ovom period vrši prihrana iznošenjem kukuruza i sena .

Ovaj slučaj je poslednji alarm da se preispita da li se i u kojoj  meri poštuje  zakon i da li se u LU Prijepolje lovci i rukovostvo ponašaju po ugovorenim obavezam definisanim članom 41. Pomenutog Zakona u kojem stoji da se da se ugovor može raskinuti I oduzeti pravo na korištenje lovišta što je regulisano članom 42.

Inače, kaznene odredbe za nepoštovanje Zakona su rigorozne kako za Lovačko udruženje koje gazduje tako i za fizička lica koja nanose štetu krivolovom . Član 102. definiše da se privredno društvo tj Lovačko udruženje može kazniti od 1.500.000  do 3.000.000 din a krivolovac kaznom po odštetnom cenovniku LS Srbije koji za ostrel srne iznosi 200.000 din. Svakako uz ovu kaznu sledi I krivična prijava po Zakonu o krivičnim delima , oduzimanje oružja i td.

Ovaj nemili događaj, trebalo bi da urazumiti sve aktere u lovačkoj organizaciji Prijepolje , kako lovce tako i rukovodstvo jer brojna ekološka udruženja sa pravom prate i iščekuju ishod u kojoj meri će i na koji način postupiti LU Prijepolje u cilju suzbijanja krivolova i nesavesnog ponašanja svojih članova.

PP Media