Nezakonit izbor direktorke Centra za socijalni rad u Prijepolju

Viši sud u Užicu objavio je presudu kojom se rešenje Skupštine opštine Prijepolje od 13. novembra prošle godine, kad je Sabira Hadžiavdić imenovana za direktora Centra za socijalni rad „Prijepolje”, poništava kao nezakonito. Sud je rešavao po tužbi Radomile Pjanović iz Prijepolja, a presudu 11. oktobra ove godine izrekao sudija Radenko Zečević.

Tužilja je navela da je SO Prijepolje na sednici od 13.11.2017. imenovala Sabiru Hadžiavdić, diplomiranog pravnika, za direktora Centra. I dodala da su se na konkurs, pored izabrane Sabire, javili i ona, Radomila Pjanović, kao i Miljko Radulović.

U tužbi je dalje navedeno:

„Upravni odbor Centra je sastavio listu kandidata koji ispunjavaju zakonske uslove i na toj sednici UO, održanoj 24.10.2017. troje od petoro članova UO, i to Goran Lazarević, Nada Gluščević i Rada Divac, stavili su primedbe da nisu mogli da se upoznaju sa činjenicom da li svi kandidati ispunjavaju uslove konkursa, niti da se upoznaju sa planom rada kojeg su kandidati bili dužni da podnesu…Zbog pritiska predsednika UO niko nije iznosio mišljenje o kandidatima jer ništa o njima i planovima rada nisu znali, pa je tada jednoglasno kao kandidat izabrana Sabira Hadžiavdić i mišljenje je bez obrazloženja dostavljeno Skupštini opštine. Kandidati nisu pozivani na razgovor niti dostavljali dokaze o svojim organizatorskim sposobnostima…

Izabrani kandidat ne ispunjava uslove predviđene zakonom u pogledu rada od 5 godina u struci sa fakultetskom diplomom. Iz izveštaja Republičkog fonda PIO kojeg je tužilja pribavila 25.10.2016. vidi se da Sabira Hadžiavdić ima samo dve godine rada sa završenim fakultetom, i to kao advokatski pripravnik… pri čemu se pripravnički staž ne može uzeti kao rad u struci.”

Presuda Višem suda u Užicu

U odgovoru na tužbu, Opština Prijepolje koju je kao tuženu zastupao pravobranilac Jasmin Šehović, istakla je da su navodi tužilje u celosti netačni. Da nije podnela dokaze o primedbama troje članova UO, ni dokaze o pristisku predsednika UO. Navedeno je, takođe, da je sva dokumentacija sa dokazima o radnom iskustvu Sabire Hadžiavdić, dostavljena Ministarstvu

Delilac pravde je naposletku utvrdio, posle izvođenja dokaza:

„Po stavu ovog suda UO Centra je prilikom utvrđivanja liste kandidata pogrešno odlučio da kandidat Sabira Hadžiavdić ispunjava uslove za izbor direktora iz člana 124. stav 1. Zakona, u pogledu potrebnog radnog iskustva u struci od pet godina. Sudu nije bila dostupna dokumentacija koju je uz svoju prijavu za konkurs podnela kandidat Sabira Hadžiavdić. Sud je od Skupštine opštine Prijepolje i Centra zatražio dostavljanje spisa predmeta koji se odnose na izbor, ali SO nije postupila po nalogu suda. Centar je obavestio sud da je dokumentacija dostavljena Skupštini opštine, a zatim prosleđena Ministarstvu za rad. Ali, Ministarstvo u roku od 30 dana nije dostavilo dokumentaciju sudu niti obavestilo o razlozima nedostavljanja.”

Sud je zatim zatražio te podatke od filijale fonda PIO u Prijepolju iz kojih se vidi da Sabira Hadžiavdić ne ispunjava uslove za prijavu na konkurs iz člana 124. stav 1 Zakona o socijalnoj zaštiti koji propisuje najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Izvor: GZS i PP Media