Nova Varoš: Klize stari odroni

Martovske kiše i sneg pokrenuli su klizišta u zaseocima Bele Reke, Bistrice, Kućana, Čelica, Akmačića i Miševića. Sa presečenih puteva uklanjaju se zemlja ili blato koje klizi sa kosina, najčešće gde je strm teren ili gde udaraju prolećne vode.
Aktiviralo se sedam, uglavnom starih klizišta na nekategorisanim putevima i srećom nemamo ugroženih kuća – ističe Miroljub Šaponjić, direktor Direkcije za izgradnju. – Za čišćenje odrona, kao i opravku deonica puteva koje su odnele bujice, iz kase Direkcije za izgradnju izdvojiće se tri miliona dinara.
Klizišta najviše problema zadaju meštanima Bele Reke: u zaseoku Vitorovići, gde su zemlja i voda podigle asfalt, vlasnik parcele ne dozvoljava uklanjanje odrona dok ne započu radovi na izgradnji drenaže i potpornog zida, a na mestu Laz, pored dva odrona, meštani strepe od novih klizišta.
Otkako su putari pre pet godina u potoku proširili državni put drugog reda Bela Reka – Ljubiš i potkopali obalu iznad koje je naš prilazni put – kiše i odroni su nam noćna mora – jadaju se supružnici Radojko i Milanka Remović. – Ugroženo je 700 metara puta do kuće i komšije. Imamo sa opštinom sporazum o sanaciji, svake godine očiste otisline ali ne nasipaju kamen, ne rade drenaže… Ubi nas strah da klizišta ne stignu do kuće…
Removići pokazuju i da se otcepilo dvadesetak metara državnog puta i bankine, da zemlja kreće dole, prema reci. A šta će se tek desiti, pitaju se, kad se pukotina napuni vodom?
Izvor: novosti