Nova Varoš među 50 lokalnih samouprava u kojima se unapređuje sistem upravljanja ljudskim resursima

Nova Varoš – Pedeset lokalnih samouprava, među kojima je i opština Nova Varoš, dobilo je podršku Saveta Evrope i EU za stručno usavršavanje zaposlenih i uspostavljanje sistema upravljanja ljudskim resursima, čime je započet jednogodišnji proces modernizacije službeničkog sistema.

„Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ će trajati do kraja 2021.godine sa ciljem stvaranja modernog službeničkog sistema zanovanog na kompetencijama, znanjima i veštinama u skladu sa evropskim standardima i principima dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama.

Lokalne samouprave su dobile tzv.,,pakete podrške“ – posebno razvijene instrumente za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama. Uz podršku eksperata Saveta Evrope menjaće se sistem upravljanja ljudskim resursima. Taj proces podrazumeva niz aktivnosti, koje će doprineti poboljšanju kvaliteta rada uprave u celini i voditi ka tome da uprava postane dobar servis građanima i privredi.

Osim „paketa podrške“, Opština Nova Varoš će moći da učestvuje i na posebnom pozivu za dodelu finansijskih sredstava ( do 30.000€) za sprovođenje organizacionih promena i unapređenja u lokalnim administracijama.

Program „Upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama – faza 2“ vredan 4 miliona evra zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalne konferencije gradova i opština (SКGO).

Nakon prve faze programa ( 2016-2018), u okviru koje je kroz različite obuke prošlo više od 1500 učesnika a 20 lokalnih samouprava uspešno sarađivalo, druga faza programa je započeta u decembru 2018.godine i trajaće do decembra 2021.godine.

PP Media