Nova Varoš: Više novca za putnu infrastrukturu

Nova Varoš – Na sednici novovaroškog lokalnog parlamenta izneti su razlozi o donošenju, drugog po redu, rebalansa budžeta. Šef odeljenja za budžet i finasije Mirjana Ćirović kaže da se pravni osnov za donošenje rebalansa nalazi u članu 63. Zakona o budžetskom sistemu.

Više novca za putnu infrastrukturu, foto:A.Rovčanin

„Predloženim drugim rebalansom budžet za 2019. nije mnogo izmenjen. Raspoređeno je preostala neutrošena sredstva iz naredne godinu u iznosu od 13,4 miliona dinara i uvećan je kapitalni transfer od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opštine za 23,4 miliona za sredstva koja smo dobili od Ministarstva za zaštitu životne sredine. Na rashodnoj strani izmenjene su pozicije kod lokalnog ekonomskog razvoja subvencije za podršku i razvoj ženskog i omladinskog preduzetništva, gde je smanjeno 500.000 i usmereno na subvencije za poljoprivredu. Na poziciji koja je predviđena aktivnosti upravljanja otpadom za Regionalni centar iznos koji je ranije bio pet miliona uvećan je za 23,4 miliona od sredstava koje su dobijena za izradu projektne dokumntacije od Ministarstva za zaštitu životne sredine. Preneta su neutrošena sredstva od prethodne godine od 13,4 miliona i raspoređena su na izgradnju puteva”, rekla je Ćirović.

Predsednik Opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević istakao je da su se u koaliciji u kojoj funkcionišu dogovorili da neraspoređena sredstva iskoriste za pomoć građana.

„Pošto smo imali 13 miliona i par stotina hiljade dinara neraspoređenih sredstava a želeći da izađemo u suret našim sugrađanima, novac ćemo usmeriti na modernizaciju puteva, nekom novom javnom nabavkom koju ćemo raspisati. Ranije to nismo mogli da uradimo jer nam je bio potreban ovaj rebalans, sada možemo da uradimo još pet do šest putnih pravaca u dužini od 500 metara, radi će se Draglica, prema Vranešima jedan put u Bistrici i još neki koji nisu obuhvaćeni onim tenderom od pre par dana i na kojima Putevi Zlatar već intezivno rade. Po prethodnom tenderu sve putne pravce je dobilo ovo novovaroško preduzeće”, istakao je Vasiljević.

PP Media i GZS