Obaveštenje Lokalne poreske administracije Nova Varoš

Nova Varoš – Obaveštavaju se fizička lica koja stanuju ili ne stanuju u kući ili stanu, za koju-i je rešenje za porez na imovinu za 2020.godinu doneto, i glasi na preminulo lice koje je pre smrti stanovalo na adresi nepokretnosti i po tom osnovu je u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu utvrđeni porez umanjen za 50%, a najviše 20.000,00 dinara, obzirom da je došlo do promene od uticaja na visinu poreske obaveze, potrebno je da podnesu poresku prijavu za imovinu umrlog lica u Lokalnoj poreskoj administraciji Opštinske uprave Nova Varoš i to:

-kao nosilac prava svojine ako je istu kupio, nasledio, dobio na poklon, stekao ugovorom o doživotnom izdržavanju i

-kao korisnik u slučaju da nije sproveden ostavinski postupak, a istu koristi.

Na osnovu podataka o preminulim licima iz jednistvene baze matičnih knjiga umrlih iz 2020.godine, koje je dostavila Кancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, Institut „Mihailo Pupin“ je 23.06.2020. godine izvršio ažuriranje podataka o statusu obveznika koje se vode u Sekretarijatu za poresku administraciju, tako što je za umrla lica evidentiran status „umrlo lice“ što znači da za 2021.godinu neće biti umanjenja utvrđenog poreza na imovinu za 50%, a najviše do 20.000,00 dinara.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefone: 0628068781 i 0631172160.

Opština Nova Varoš, Odeljenje za budžet i finansije

PP Media