Osnaživanje turističkih potencijala kroz projekte prekogranične saradnje

Na sastanku Grupe zainteresovanih strana prekograničnog regiona ,,Drina-Tara” ozvaničen je početak nove faze saradnje opština iz regiona.

Prema rečima regionalnog menadžera Aleksandra Damljanovića nastaviće se sa projektom koji je baziran na univerzifikaciji ruralne ekonomije, a u saradnji sa nemačkom organizacijom za tehničku pomoć i saradnju GIZ.

,,Ovaj projekat će kao dve osnovne smernice imati diverzifikaciju iz oblasti seoskog turizma i u oblasti prerade i proizvodnje hrane i tradicionalnih proizvoda. U ovom regionu sarađujemo sa svim zainteresovanim stranama iz javnog, civilnog i privatnog sektora”, rekao je Damljanović dodajući da su u projekat uključene opština Prijepolje i Priboj, dok je za uključenje opštine Nova Varoš bilo inicijative.

Damljanović je naveo da je upoznat sa turističkom ponudom i potencijalima opštine Prijepolje.

,,Imajući u vidu da sam planinar i da imam puno prijatelja iz ovog kraja, znam koje sve prirodne blagodeti ima Prijepolje. Ovde ima dosta potencijala za razvoj turizma, a ono što mi možemo je da pomognemo u razvoju seoskog turizma jer tu je najveći potencijal”, istakao je Damljanović.

Direktor TO Prijepolje Nebojša Svičević istakao je da lokalna samouprava izdvaja značajna sredstva za razvoj turizma i poljoprivrede.

,,Smatramo da opština koja ima 23 posto zaštićenih zona opštine odlukom Vlade RS, predstavlja značajan potencijal za sve putnike namernike i sve koji su željni netaknute prirode. Pored razvoja turizma naša lokalna samouprava ulaže i poljoprivredu i jednostavno imamo želju da preko turističkih potencijala izvršimo prodaju tih proizvoda kojih iz godine u godinu imamo sve više”, rekao je Svičević.

On je naveo da posebnu pažnju posvećuju ruralnom turizmu i da trenutno u opštini imaju 100 kategorisanih ležajeva u više seoskih domaćinstava.

,,Moram istaći da je primat u kategorisanim seoskim domaćinstvima nosi Кamena gora to je mesna zajednica poznata po stogodišnjacima i ljudima koji dugo žive, Sopotnici, Jabuci, dok po ostalim delovima ima poneko domaćinstvo koje je kategorizovano”, rekao je Svičević.

PP Media i GZS