Pet miliona dinara za energetsku sanaciju objekata u Priboju

Priboj – Opštinsko veće u Priboju donelo je odluku o raspisivanju konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje  termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnju solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode.

Opštinsko veće u Priboju, foto: PP Media

Za ovu meru opredeljeno je pet miliona dinara, a suvencija iznosi 50 odsto ili maksimalno 140 hiljada dinara.

Takođe, Opštinsko veće je  donelo odluku o raspisivanju konkursa za  ugradnju solarnih panela  za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema  putem ugradnje kalorimetara, cirkularnih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote, a za ovu meru, koja se sprovodi prvi put, država i loklana samouprava, opredelili su pola miliona dinara. 

Članovi Opštisnkog veća, na poslednjoj sednici doneli su i odluku o usvajanju zajedničkog Akcionog plana za održivu klimu i energiju  na području Zlatiborkosg okruga, a data je i saglasnost na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Domu kulture “Pivo Кaramatijević”.

PP Media