Poliklinike ALTA MEDIKA u vreme pandemije nastavile sa radom i pružanjem različitih zdravstvenih usluga

Prijepolje/Požega/Užice – Poliklinike ALTA MEDIKA su u vreme pandemije nastavile sa radom i pružanjem zdravstvenih usluga iz različitih oblasti.

Poliklinike ALTA MEDIKA i tokom pandemije nastavile sa pružanjem zdravstvenih usluga pacijentima, foto: PP Media

U cilju zaštite korisnika sprovode se detaljne mere čišćenja i dezinfekcije, kao same klinike, tako i prostora oko nje. Nošenje maski je obavezno, kao i dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku.

U cilju zaštite pacijenata prilikom ulaska u polikliniku sprovode se sve epidemiološke mere, foto: PP Media

Pregledi se zakazuju, a pri zakazivanju sprovodi se kratka anketa o temperature i tegobama koje mogu odgovarati respiratornoj virusnoj infekciji.

U cilju smanjenja kontakata, pregledi se zakazuju na dužem vremenskom intevalu, sa sugestijom da što manji broj ljudi bude u pratnji.

Pregledi pacijenta kod kojih postoji sumnja ili je infekcija virusom COVID 19 dokazana, pregledaju se u Poliklinici uz strogo poštovanje mera zaštite osoblja I drugih pacijenta.

Ovo se posebno odnosi na snimanja pluća multislajnim skenerom koji je u ovoj bolesti, u određenim indikacijama neophodan.

PP Media