Priboj: Pred odbornicima rebalans za 2019. i budžet za 2020. godinu

Priboj – Skupština opštine Priboj, 23. po redu u ovoj godini , održaće se sutra 26. decembra, a predsednik lokalnog parlamenta Boris Mrdović, predložio je dnevni red sa 28 tačaka.

Pred odbornicima rebalan za 2019. i budžet za 2020. godinu, foto A.Rovčanin

Odbornici će sutra razmatrati predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2019. a odmah potom i predlog odluke o budžetu za 2020. godinu.

Takođe, na dnevnom redu će se naći i predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Priboj, predlog Odluke o boravišnoj taksi kao i predlog odluke o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata.

Odbornici će raspravljati o određivanju subjekta za proizvodnju i isporuku toplotne energije u kotlarnici izgrađenoj na КP 18282 КO Priboj, utvrđivanju visine stope poreza na imovinu, izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama, o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Dnevnim redom je predviđeno davanje saglasnosti na Programe rada JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj za 2020. godinu, JКP “Usluga“, JP “Toplana“, Regionalne sanitarne deponije „Banjica“, Gradske biblioteke, Centra za socijalni rad, ustanove za fizičku kulturu “Sportski centar“, Zavičajnog muzeja, Turističke organizacije i Doma kulture “Pivo Кaramatijević”.

Takođe, pred odbornicima će se naći predlog kadrovskog plana Opštinske uprave Priboj za 2020. godinu, predlog Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave, predlog odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Priboj.

Odbornici će doneti rešenje o dopuni rešenja o postavljenju komandanta, zamenika, načelnika i članova opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Priboj, kao i rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Priboj. Odmah nakon ove tačke odbornici će doneti rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Priboj. Isti postupak biće sproveden i kada je reč o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu “Sportski centar Priboj”.

Sednica je zakazana za 10 sati i održaće se u Maloj sali Doma kulture “Pivo Кaramatijević”.

PP Media i GZS