Priboj: Voćari dobijaju besplatno mineralno đubrivo

Na predlog Republičke direkcije za robne rezerve, Vlada je donela zaključak da je saglasna da Republička direkcija za robne rezerve bespovratno isporuči 3.015.000 kg mineralnog đubriva KAN 27% N fizičkim licima – nosiocima poljoprivrednog gazdinstva sa teritorija 27 jedinica lokalne samouprave, među kojima je i opština Priboj.

Besplatnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27% N vršiće jedinice lokalne samouprave, fizičkim licima – nosiocima poljoprivrednog gazdinstva koja imaju prijavljene površine pod voćem u 2018.godini u skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva, sa teritorije jedinica lokalne samouprave kojima je odobrena isporuka.

Fizičko lice koje ima pravo na bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27% N, može da preuzme najviše 500 kg po hektaru, a najviše za jedan hektar prijavljene površine pod voćem.

Uz zahtev za preuzimanje mineralnog đubriva KAN 27% N, fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, podnosi i dokaze – potvrdu o aktivnom i komericijalnom statusu gazdinstva (Uprava za trezor), kao i izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – struktura biljne proizvodnje za 2018.godinu (Uprava za trezor).

Javni poziv sa opštim uslovima za podnošenje zahteva, kao i načinom konkurisanja, fizičkim licima – nosiocima poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Priboj za bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27% N, Opština Priboj raspisaće sledeće sedmice, na sajtu opštine Priboj.
PP Media