Prijepolje: Promenjeni članovi Upravnog odbora Sportskog saveza

Skupština Sportskog saveza Prijepolja izabrala je novi Upravni odbor. Na osnovu Zakona o sportu koji je stupio na snagu prošle godine, sve sportske organizacije bile su dužne da usklade svoj rad sa ovim zakonom najkasnije u roku od godinu dana nakon njegovog stupanja na snagu. Pa tako, zbog sukoba interesa u skladu sa ovim zakonom ostavke na mesto članova Upravnog odbora podneli su Savo Pušica, Adis Micanović, Dragan Petrić i Sreten Marušić, umesto njih izabrani su Amel Devović, Spasoje Petrić, Milan Puzović i Mensur Čaković.
“ Imali smo zakonsku obavezu da do 1. marta uskladimo rad Sportskog saveza sa važećim Zakonom o sportu. Zbog toga je došlo do promene pojedinih članova Upravnog odbora. Jednoglasnom odlukom od 22 prisutna delegata usvojen je novi sedmočlani Upravni odbor koji sada čine Milovan Milićević, Amel Devović, Milija Tomašević, Spasoje Petrić, Damir Fejzić, Milan Puzović i Mensur Čaković”, kaže predsednik ovdašnjeg Sportskog saveza Milovan Milićević.
PP Media