U Novoj Varoši na snazi restrikcije vode

Nova Varoš – Кomunalno preduzeće „3. septembar“ počelo je sa planskim isključivanjem vode potrošačima u Novoj Varoši i na Zlataru. Zbog dugog sušnog perioda dotok vode je pao ispod minimuma koji je neophodan za normalno snadbevanje.

Potrošači koji se snabdevaju sa rezervora Milanovac neće imati vodu u periodu od 21 i 30 do 5 časova. U tom vremenu biće punjen rezervoar Mukića jama.

Korisnici koji vodu dobijaju sa rezervora Briježđa biće bez nje u periodu od 21 i 30 do 5 časova, a to su potrošači delom u ul.Svetog Save, Karađorđeve, Solunskih boraca i deo Vionika.

Sa druge strane dorisnici koji vodu dobijaju sa rezervoara Mukića jama imaće vodu od 6 časova do trenutka dok se isti ne isprazni, a kojom će to biti dinamikom zavisi od samih korisnika.

Iz Komunalnog preduzeća apeluju na potršače da vodu racionalno koristite, kako bi ublažili periode restrikcija.