Priznanje Priboju na Festivalu pametnih gradova

Priboj – Na ovogodišnjem Smart City festivalu, odnosno Festivalu pametnih gradova, koji je održan 15. oktobra u Belekspocentru u Beogradu, Priboj je među četiri grada u Srbiji kome je dodeljeno priznanje za izuzetne rezultate u otvaranju podataka i ustupanju javnosti na dalju upotrebu.

Priboju nagrada na Festivalu pametnih gradova

Pored Niša, Кragujevca i Šapca, Priboj je četvrti grad u našoj zemlji i jedini iz Zlatiborskog okruga ali i Zapadne Srbije,čiji su rezultati zapaženi na Portalu otvorenih podataka. Između ostalog, Priboj je na pomenutom Portalu otvorio podatke objavljujući i Budžet opštine u mašinski čitljivom formatu.

Priznanja je uručio direktor Кancelarije za IT i eUpravu dr Mihajlo Jovanović,a u ime Priboja nagradu je primio Saša Vasilić, zamenik predsednika Opštine, koji je istakao i da će lokalna samouprava u Priboju i dalje nastojati da ide u korak sa vremenom, koristiti savremenu tehnologiju i sve svoje odluke i podatke, tamo gde je to moguće, učiniti otovorenim odnosno dostupnim javnosti, koja na taj način, osim što ima uvid u rad svog servisa građana, sugestijama i predlozima, može da utiče i na dalje planove lokalne zajednice, gotovo u svim oblastima – rekao je Vasilić.

-Dobijeno priznanje obavezuje, a mi ćemo se kao lokalna samouprava truditi da i ubuduće što više podataka koji su javni objavimo na Portalu otvorenih podataka i da u narednom periodu, pokušamo da implementiramo neke od karakteristika pametnog grada – kaže Marko Janjušević, master profesor tehnike i informatike, koji je koordinirao sa PALGO smart organizacijom u realizaciji ovog projekta.

U okviru Smart City festivala održan je i panel „Od pametnih vizija do pametnog življenja“ gde je potvrđeno da je Vlada Srbije spremna da odgovori na izazove, koje koncept pametnih gradova donosi i da se intenzivno radi na izgradnji potrebne infrastrukture.

Tako će tehnički preduslovi za prikupljanje, obradu i analizu velike količine podataka, u okviru budućih rešenja pametnih gradova i opština,biti obezbeđeni izgradnjom Državnog data centra u Кragujevcu i potpunom implementacijom Jedinstvene informaciono – komunikacione mreže eUprave, ali i njenom integracijom sa drugim državnim mrežama. Кapaciteti budućeg Državnig data centra u Кragujvcu biće takvi da će biti dovoljno prostora za opremu i podatke i državnih organa ali i jedinica lokalne samouprave.

Primera radi, Jedinstvena IКT mreža eUprava već je povezala sve jedinice lokalnih samouprava radi realizacije projekta Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija, dok na nacionalnom Portalu otvorenih podataka, sve više gradova i opština otvara svoje podatke.

Podaci u okviru sistema pametnih gradova moraju biti u otvorenom formatu, kako bi svi zainteresovani, mogli slobodno da ih koriste, ukrštaju i prave novu vrednost, od interesa za građane ili privredu – zaključak je sa panela „Od pametnih vizija do pametnog življenja“.

PP Media