Putevi Srbije finansiraju rekonstrukciju puta od Sahat kule do manastira Mileševa

Prijepolje – Predsednik opštine Prijepolje, Drago Popadić posetio je JP “ Putevi Srbije “ i potpisao Sporazum o poslovno – tehničkoj saradnji u vezi fazne rekonstrukcije državnog puta koji vodi od Sahat kule do manastira Mileševa i faznog uređenja desne obale u sekundarnom koritu reke Mileševke. Investitor radova na ovom projektu je JP „Putevi Srbije“, uključujući i radove na zaštiti i izmeštanju delova telekomunikacione mreže, kao i radove na izmeštanju postojećih elektroenergetskih objekata . JP „Putevi Srbije“  sa 900.108.389, 37 dinara finansiraju sve navedene radove.

Ilustracija, foto: A.Rovčanin

Investitor radova na rekonstrukciji javnog osvetljenja je opština Prijepolje a finansijer tih radova JP “ Putevi Srbije „.

Potpisivanjem ovog Sporazuma opština Prijepolje je ispunila sve svoje obaveze u vezi realizacije ovog projekta.

Predsednik opštine sa sardnicima je takođe održao sastanak sa tehničkim direktorom koji ga je upoznao sa trenutnom situacijom vezano sa ostale projekte u oblasti putne infrastrukture za koje postoji mogućnost finansiranja od strane Vlade Republike Srbije.

PP Media