Saniran put na Glišinoj vodi

Priboj – Višedecenijski problem sa klizištem na lokaciji Glišina voda, u poslednje vreme, uslovio je i otežano funkcionisanje saobraćaja na ovom delu, i to jednom kolovoznom trakom, uz semaforsku signalizaciju i naizmenično propuštanje vozila.

Saniran put kod Glišine vode

Podsetimo, pre dve ipo godine, iz preventivnih razloga, na ugroženom delu puta od klizišta, postavljeni su betonski elementi „njudžersi” sa kamenom drobinom, kao kontra teg, pa se na taj način saobraćaj odvijao jednom kolovoznom trakom i regulisao svetlosnom signalizacijom.

Zbog aktivnog klizišta, na ovom delu dolazilo i do čestog pucanja cevi na magistralnom vodu gradskog vodovoda za Stari Priboj i dalje za Uvac i Raču, pa je i relativno često otklanjanje kvarova, uticalo na otežano funkcionisanje saobraćaja.

Tokom jeseni, JКP „Usluga” uz podršku lokalne samouprave, u dužini od 200 metara, zamenili su dotrajale čelične cevi, stare i blizu pola veka, savremenijim, polietilenskim cevima, koje su mnogo otpornije na pritisak, pa se računa da više ne bi trebalo da dolazi do pucanja cevi odnosno novih kvarova.

Popravkom vodovoda na Glišinoj vodi, stvoreni su i uslovi da se sanira i oštećena deonica regionalnog puta na ovom delu. Najpre je popravljen kolovoz i urađen trotoar na ovom delu, koga faktički dugo nije bilo zbog pomerenog zemljišta, a potom su i vraćeni „nju džersi” elementi sa kamenom drobinom, čime su stvoreni uslovi za ponovno uspostavljanje istovremenog dvosmernog saobraćaja na ovoj deonici puta.

U sredu 25.novembra, deonica regionalnog puta u dužini od 247 metara, presvučena je i završnim slojem asfalta, postavljena je i horizontalna signalizacija na istom delu, čime su se, na zadovoljstvo vozača i putnika, stvorili uslovi za ponovno uspostavljanje saobraćaja na obe kolovozne trake, što nije bio slučaj u poslednje dve ipo godine.

Sredstva za saniranje ovog dela saobraćajnice, u iznosu od blizu pet miliona dinara, obezbedila je opština Priboj, a radove su izveli „Putevi Užice”.

GZS i PP Media