SDP: Zadovoljni smo izbornim rezultatom u Prijepolju

Sandžačka demokratska partija je zadovoljna postignutim rezultatom jer smo dobili za 20% vise glasova nego na predhodnim lokalnim izborima. Obzirom da smo na ovim izborima izašli samostalno, a da je sa druge strane SNS nastupao u širokoj nacionalnoj koaliciji sa 5 stranaka, SDP izražava zadovoljstvo činjenicom da smo i dalje najveća stranka, stranka koja ima najviše odbornika u lokalnoj skupštini. Za sada taj broj je 9 mandata, a sa ponovljenimizborima na biračkom mestu 52 Kolovrat taj broj će sigurno biti 10.

Sa druge strane nismo zadovoljni porukom koja je poneta sa ovih izbora. Smatramo da nije dobro formiranje nacionalnih koalicija i svrstavanje u nacionalne blokove jer to donosi nepotrebne podele, a takođe otvara mogućnost i opasnost da se u budućnosti ne formiraju slične nacionalne koalicije na bošnjačkoj strani. Takođe nismo zadovoljni načinom na koji su se odvijali izbori, to jest nepravilnostima na mnogim biračkim mestima: presretanje gradjana, ucenjivanje, podmićivanje, kupovina glasova na samom biračkom mestu, neobezbeđenost uslova tajnog glasanja…sve to stvara jednu sliku koja nije u duhu demokratije i koja obesmišljava sve rezultate i angažovanje tokom vršenja vlasti.

Bez obzira na sve gore navedeno SDP će biti korektan pregovarač i svojim stavovima pokušati da ispravi lošu atmosferu i nacionalne podele.Želja nam je da ovaj grad nastave da vode ozbiljne stranke i ozbiljni ljudi po ugledu na republičku vlast, kaže se u saopštenju ove stranke.
PP Media