Sporan izbor nadzora za kontrolu radova na opštinskoj zgradi

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki iz Beograda, odlučujući po zahtevu za zaštitu prava podnosioca grupe ponuđača “G.R. Rovčanin ineženjering” iz Prijepolja, “Elektrotehnalux” doo iz Užica i Studio za arhitektonske i inženjerske usluge “Plan – ing” Zlatibor, donela je rešenje o delimičnom poništavanju postupka javne nabavke male vrednosti za vršenje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na rekonstrukciji i nadogradnji potkrovlja, fasade i nadstrešnice nad ulazom u objekat Opštine Prijepolje, za koji je poziv za podnošenje ponuda bio objvljen na Portalu javnih nabavki 12.9.2017. godine naručioca Opštine Prijepolje. U delu stručne ocene ponuda i donošenja Odluke o obustavi postupka javne nabavke od 2.10.2017. godine. Zbog ovog propusta, Republička komisija je obavezala Opštinu Prijepolje da podnosiocu zahteva nadoknadi troškove postupka u iznosu od 69 hiljada dinara, te da svoju ranije donešenu odluku preispita.

U obrazloženju Odluke između ostalog stoji da je gore pomenuta grupa ponuđača u zakonskom roku dostavila prijavu na javni poziv za izvršenje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na rekonstrukciji i nadogradnji potkrovlja, fasade i nadstrešnice nad ulazom u objekat Opštine Prijepolje, čija je procenjena vrednost iznosila 480 hiljada dinara bez PDV-a. Nakon obustavljanja javne nabavke, Opština Prijepolje je rešenjem formirala komisju za stručni nadzor sastavljenu od tri člana, koja je ovaj posao trebalo da obavi bez novčane nadoknade.

Inače, poslovi na sanaciji zgrade Opštinske uprave povereni su nakon javnog poziva firmama “Dekor invest” doo iz Priboja i privrednom društvu G.P. “Zlatibor – gradnja Beograd” a.d. iz Beograda.

Usled potrebe dodatnih radova na ovom infrastrukturnom poduhvatu Opština Prijepolje se nedavno obratila Upravi za javne nabavke sa zahtevom za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za dodatnim radovima čija je procenjena vrednost iznosila 2.699.998.oo dinara, sa namerom da taj posao poveri firmama koje trenutno vrše sanaciju. Međutim iz Beograda je stigao negativan odgovor u kojem se kaže da je Uprava za javne nabavke mišljenja da primena pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva nije osnovana shodno članu 36. stav 1. tačka 5. ZJN jer vrednost dodatnih radova premašuje iznos od 15% vrednosti prvobitnog ugovora pa je ova institucija mišljenja da u konkretnom slučaju nije osnovano primenjivanje pregovaračkog postupka.

Celokupan postupak raspisivanja javne nabavke za ovaj posao ispituju nadležni državni organi Osnovno javno tužulaštvo u Prijepolju i Agencija za borbu protiv korupcije.
PP Media