Subvenciju dobilo 146 novovaroških poljoprivrednika

Nova Varoš – Predsednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević potpisao je ugovore sa 146  nosioca poljoprivrednih gazdinstava, kojima su odobrene subvencije za nabavku fizičke imovine poljoprivrednih gazdinstava, kao i opreme za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda. Za ovu meru, iz opštinskog budžeta, izdvojeno je 6,5 miliona dinara.

Foto: A.Rovčanin

Pravo na subvencije imali su aktivni nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Nova Varoš, koji za predmetnu investiciju, koja je realizovana u 2021. godini nisu koristili podsticaje po nekom drugom osnovu. Ukupan iznos subvencije po domaćinstvu je do 100.000,00 dinara. Maksimalni iznos povraćaja od strane opštine Nova Varoš je 50% ukupne vrednosti investicije, bez PDV-a, s tim što ako su nosioci domaćinstva žene i mladi do 40 godina starosti povraćaj je 10% veći. Za subvencije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava odobrena su 122 zahteva, a za nabavku kazana 24.

Foto: A.Rovčanin

– Agrarnim budžetom u 2021. godini opština Nova Varoš predvidela je 9,4 miliona dinara što je utrošeno na tri mere – veštačko osemenjavanje krava, beskamatni krediti za poljoprivredu i poslednja, investicije u fizičku imovinu gazdinstava i nabavku rakijskih kazana za šta je opredeljeno 6,5 miliona dinara – kaže Radosav Vasiljević, predsednik opštine.

Vasiljević ističe da se efekti ulaganja u poljoprivredu, a naročito stočni fond već primećuju – za 4 godine broj muznih krava, povećan je za 1500 grla i sada iznosi oko 7500.

PP Media