Svetski hidrolog iz Polimlja

Priboj ne zaboravlja sugrađanina profesora doktora Vujicu Jevđevića, hidrologa svetskog glasa o kome se, osim u stručnoj javnosti kod nas malo zna. Podsećanje na njegovo delo organizovali su Savez inženjera i tehničara Srbije i Udruženje inženjera Polimlja međunarodnom naučnom konferencijom i izložbom o životu i dostignućima.

Jedan od najvećih hidrologa, ne samo na našem prostoru već i u svetskim okvirima rođen je u pribojskom kraju. Njegovo delo, trag koji je ostavio svuda po svetu, knjige, udžbenici koji se i danas koriste, svetske nagrade svedoče o izuzetno zanimljivoj ličnosti i bogatoj karijeri.

“I naučnik i inženjer i profesor svetskog glasa, svetski broj jedan sigurno u hidrologiji, u nauci o vodama koji je ostavio veliki trag u srpskoj nauci i srpskoj inženjeriji ali isto tako i u američkoj inženjeriji, u američkoj nauci i na kraju u svetskoj nauci”, ističe Dušan Pleskonjić, predsednik Udruženja inženjera Polimlja.

“Važno je da je on osnivač našeg nakvećeg hidro instituta „Jaroslav Černi”, bio je profesor na fakultetu, bio je profesor na Kolumbija univerzitetu”, kaže dr Igor Marić, predsednik Saveza inženjera i tehničaraSrbije.

Svetsko priznanje i slavu u hidrologiji Vujica Jevđević počeo je da stiče od 1958. kada odlazi u Ameriku.

“Smatraju da je jedan od najznačajnijih Srba koji je uopšte živeo i radio na američkom kontinentu, svrstavaju ga u isti red sa Teslom, sa Pupinom, jednostavno, ono što je on ostvario u oblasti kojom se bavio, a gotovo da nema grane nauke o vodama da on nije ostavio odredđeni pečat ga i svrstava u red najpoznatijih”, objašnjava Olivera Ćosović, autor izložbe o prof. dr Vujici Jevđeviću.

Svom zavičaju, koji nije zaboravio, zaveštao je roditeljsku kuću .Kao jedna od najstarijih kuća u Priboju podseća i na Jevđeviće i na prošlost grada.

RTS