Turistička organizacija Prijepolja raspisala javni poziv za izradu projektne dokumentacije za unutrašnje utvrđenje srednjovekovnog grada Mileševac sa spoljnom kapijom

Prijepolje – Projekat vredan 3,25 miliona  dinara podrazumeva izradu projektne dokumentacije za konzervatorsko-restauratorske radove na rekonstrukciji i sanaciji unutrašnjeg utvrđenja srednjovekovnog grada Mileševac sa spoljnom kapijom.

Raspisan javni poziv za izradu projektne dokumentacije za unutrašnje utvrđenje srednjovekovnog grada Mileševca sa spoljnom kapijom, foto: PP Media

Projektom je neophodno predvideti, prema mišljenju Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji je dostavio uslove, geotehnička i arheološka istraživanja terena, uzorkovanje gradivnih materijala tvrđave, geodetska  snimanja 3D skenerom i fotografska snimanja kompleksa. Rok za dostavljanje ističe krajem ovog meseca.

Turistička organizacija Prijepolja, uz podršku resornog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, realizuje projekat obnove srednjovekovnog grada Mileševac. Nakon propalog prvog javnog poziva za  izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju unutrašnjeg utvrđenja sa spoljnom kapijom drugi javni poziv  obnovljen je početkom avgusta. U Turističkoj organizaciji Prijepolja se nadaju da će drugi javni poziv biti uspešan, te da će projekat restauracije biti završen do kraja godine.

Sama tvrđava se nalazi na početku kanjona Mileševke, na vrhu litice su ostaci srednjovekovnog grada Mileševac, koji je jedan od niza utvrđenja u okolini Prijepolja iz prve polovine XIII veka. Od XVII veka kao ime trvđave se javlja ime Hisardžik od turske reči hisar, što znači tvrđava.

Okomita stena na kojoj je tvrđava podignuta, prirodno je sa tri strane zaštićena oštrim liticama. Sama tvrđava se sastojala od citadele smeštene na vrhu, koja je bila ojačana dvema kvadratnim kulama spojenim bedemom. Oko nje se ka jugu širilo utvrđenje ojačano još jednom kvadratnom kulom, dok su još dve kule bile smeštene kao isturene osmatračnice ka samom manastiru. Utvrđenje je u ranijem periodu delimično arheološki istraženo a na samom lokalitetu su svojevremeno delimično izvedeni i konzervatorsko restauratorski radovi. Zidovi i kule građeni su od lomljenog i pritesanog kamena u krečnom malteru.

PP Media