U sredu zaseda novovaroški parlament

Predsednik Skupštine opštine Nova Varoš Nikola Jelić za sredu je zakazao trinaestu sednicu lokalnog parlamenta. Predloženi dnevni red obuhvata deset tačaka. Odbornicima će razmatrati predlog Odluke o opštem uređenju, čistoći i komunalnoj higijeni na teritoriji opštine Nova Varoš. Zatim i o promeni imena ustanove Turističko sportski centar „Zlatar“ Nova Varoš u ustanovu Turistička organizacija „Zlatar“ Nova Varoš.

Na dnevnom redu naćiće se i Izveštaj o radu Opštinskog veća za prošlo godinu, predviđeno je i da se razmatra predlog Pravilnika o načinu i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu opštinskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje troškova programa i projekata udruženja građana sa teritorije ove opštine kao i usvajanje Pravilnika za dodelu budžetskih sredstava za finansiranje i sufinasiranje programa i projekata verskih zajednica koje deluju na teritoriji Nove Varoši.

Ukolik odbornici daju saglasnost opština Nova Varoš ući će u postupak pribavljanja nepokretnosti koja se nalazi u KO Vraneša neposrednom pogodbom. Pored ovih tačaka pred odbornicima će se naći i dva Zaključka Vlade Srbije i to za davanje saglasnosti za otpis, odnosno konverziju duga po osnovu javnih prihoda koji pripadaju kao ustupljeni prihod za Holding kompaniju pamučnog kombinata „Jumko“ a.d. Vranje, i Zaključka kojim se predviđa otpis duga po podnetim poreskim prijavama sa stanjem na dan 31.12.2016.godine Galenike a.d. Beograd.
PP Media