Veliki pomak u modernizaciji službeničkog sistema u Kragujevcu, Užicu, Čačku, Novoj Varoši, Bajinoj Bašti i Priboju

Priboj/Nova Varoš – U šest lokalnih samouprava Šumadijskog, Pomoravskog i Zlatiborskog okruga – Kragujevcu, Čačku, Užicu, Bajinoj Bašti, Novoj Varoši i u Priboju – nedavno je okončan jednogodišnji proces transformisanja organizacije rada lokalnih službenika i njegovo usaglašavanje sa modernim načelima upravljanja ljudskim resursima. Tim povodom 15.jula 2021, organizovan je online susret sa predstavnicima medija iz navedenih lokalnih samouprava.

Ove opštine i gradovi unapredili su rad lokalne administracije kroz učešće u Programu Saveta Evrope – „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa partnerima Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalnom konferencijom gradova i optina (SKGO). Ovih šest lokalnih samouprava je među 50 samouprava u Srbiji koje su kroz ovaj Program dobile tzv „pakete podrške“ odnosno, direktnu podršku i mentorstvo eksperata za ljudske resurse da modernizuju svoj službenički sistem u oblasti ljudskih resursa i stručnog usavršavanja.

„Lokalne samouprave sa kojima je ovaj Program Saveta Evrope sarađivao, napravile su veliki pomak u modernizaciji službeničkog sistema. Velika je obaveza na lokalnoj administraciji u pogledu primene propisa na lokalnom nivou i pružanja kvalitetnih usluga građanima. Zato je važno da zaposleni u lokalnoj upravi imaju odgovarajuća znanja i veštine za obavljanje veoma zahtevnih poslova.  Kroz Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnim samoupravama – faza 2“ rađeno je upravo na jačanju kapaciteta lokalne administracije“, rekla je Vesna Kahrimanović koordinator na Programu.

U okviru Programa je rađeno na merenju učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima u u ukupno 70 lokalnih samouprava. U 50 opština i gradova koji su učestvovali u ovom Programu zabeležen je porast učinka za 20 odsto. Lokalne samouprave koje, pak, nisu imale podršku Saveta Evrope podigle su svoj učinak, ali u znatno manjem procentu.

O tome koliko je ovaj Program Saveta Evrope doprineo podizanju kapaciteta za upravljanje ljudskim resurisma u opštinama i gradovima i šta to znači za reformu javne uprave, uopšte, govorila je Ivana Savićević, pomoćnica ministarke državne uprave i lokalne samouprave koja rukovodi Sektorom za upravljanje ljudskim resursima.

Ona je istakla da je jačanje kapaciteta zaposlenih u lokalnoj upravi kako bi mogli da odgovore na sve zahteve građana i privrede, osnovni  zadatak ovog segmenta reforme javne uprave. „Jačanje funkcije upravlјanja lјudskim resursima u lokalnim administracijama podrazumeva da jačamo stručnost, kompetentnost i obučavamo kadrove kako bismo podigli nivo pruženih usluga krajnjim korisnicima, odnosno građanima i privredi. Ono čemu ovaj Program doprinosi, jeste da je u 50 lokalnih samouprava pokazao kako sistem dobrog planiranja kadrova, selekcije i zapošlјavanje kompetentnih zaposlenih, njihovo usavršavanje i omogućavanje njihovog razvoja utiče na bolјu organizaciju i rad lokalnih admisnistracija.“

Važna komponenta ovog Programa jeste rad na uvođenju standarda kvaliteta novog stručnog usavršavanja u javnoj upravi u sistem stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, u okviru koga su postignuti značajni rezultati. O tome je, kao rukovodilac Sektora za stručno usavršavanje u MDULSu govorila Jasmina Benmansur, pomoćnica ministarke.

„U okviru projekta realizovan je veliki broj aktivnosti, ali je važno naglasiti da su sve bile u funkciji ostvarivanja opšteg cilja reforme ove oblasti, a to je da se zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave obezbedi jednak pristup pravu na stručno usavršavanje i jednak kvalitet stručnog usavršavanja, kao i bilo kom državnom službeniku zaposlenom u nekom ministarstvu ili službi Vlade, što u prethodnom periodu nije bio slučaj.“

Takođe, posebno je istakla da je Program samo u 2020. godini, podržao 92 jedinice lokalne samouprave da donesu svoje posebne programe obuke za 2021. godinu, sa ciljem da se unaprede lični i profesionalni kapaciteti službenika u temama koje su prilagođene specifičnim potrebama posebnih kategorija zaposlenih u tim gradovima i opštinama

PP Media