Armin Mujezinović: „Srbijavode” su nam spasili domove, zahvalni smo državi na brzoj reakciji

Prijepolje – Prijepoljsko naselje Brodarevo našlo se prvo na udaru poplavnog talasa reke Lim koji je u Srbiju došao sa prostora Crne Gore.

Armin Mujezinnović član Opštinskog veća, foto: GZS

Brzom rekacijom meštana ali i „Srbijavoda” nabujala reka uspela je da potopi samo poljoprivredno zemljište, dečije igralište i da nanese štetu na dve kuće, ali su veće posledice i njeno izlivanje u samo naselje uspešno izbegnute akcijom izgradnje nasipa kojom je komandova direktor ovog preduzeća, Goran Puzović

”Značio nam je nasip jako mnogo zato što je zaustavio ovaj poplavni talas koji je došao iz Crne Gore kako ne bi poplavio kuće u Brodarevu. Naravno, voda je probila kroz deo nasipa i oštetila je dve kuće ali je sprečilo veću katastrofu i značilo je nam je mnogo. Radovi su izvedeni u toku noći. Radile su teške mašine i uziman je tampon sa dva majdana ali i to je bio rizik jer se zbog obilnih padavina osipala zemlja tako da je posle odlučeno da se uzima nasip sa jednog privatnog lagera, tako da su građevinske mašine radile do pet sati ujutru kako bi napravile ovaj nasip, a voda koja je konstanto nadolazila je dodatno otežvala posao. Međutim, znanjem i iskustvom ljudi iz „Srbijavoda” i koordinacijom Gorana Puzovića, koji je komandovao čitavom akcijom urađen je ovaj nasip”, rekao je Armin Mujezinović, član Opštinskog veća opštine Prijepolje.

Nasip u Brodarevu, foto: GZS

Lim se polako vraća u svoje korito ali za njim ostaju posledice koje će u narednom periodu biti sanirane. Pored „Srbijavoda” i direktora ovog preduzeća Gorana Puzovića, na terenu u Brodarevu bili su prisutni i pripandici Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije i sam načelnik Luka Čaušić.

„Dosta se povukla voda. Posle ovoga biće dosta radova da se ovo sve ukloni i da se saniraju štete i na domaćinstvima i na javnim površinama ali to je sve mala šteta u odnosu na ono što se moglo dogoditi da nije bilo ovih nasipa. Takođe je i Sektor za vanredne situacije MUP-a bio na terenu sve vreme, dolazio je i načelnik, Luka Čaušić, koje je sa svojim timom obišao sve ugrožene i jako puno su pomogli ugroženom stanovništvu”, rekao je Mujezinović.

Pored Lima, meštani Prijepolja imali su problema i sa manjim, bujičnim vodotokovima kao i sa kanalizacionom mrećom u samom gradu.

”Ima li smo problema ne samo sa Limom već i sa bujičnim potocima i sa kanalizacijom i kišnom mrežom tako da je JКP radilo na rešavanju tih problema ali ne bi mogli sami da reše ove probleme sa Limom kao što su to učinile državne službe”, kazao je Mujezinović.

Кako je rekao Mujezinović, trajno rešenje kojim bi se sprečilo dalje izlivanje Lima jeste izgradnja čvrste obaloutvrde, za koji je projektno-tehnička dokumentacija u krajnoj fazi izrade.

GZS i PP Media