Crkva u Kolovratu širi prostor, stekli se uslovi za izgradnju parohijskog doma

Prijepolje – Jedinstvo, sloga i zajednički rad vernog naroda, crkvenog odbora, eparhije i Episkopa iskazan je u primeru parohije kolovratske, hrama Svetog Nikolaja Srpskog u Кolovratu.

Crkva u Kolovratu, foto: Eparhija mileševska

Blagoslovom Episkopa mileševskog g. Atanasija u ponedeljak u Eparhijskom dvoru u Prijepolju potpisan je kupoprodajni ugovor između Aleksandra i Milje Кrpović i Mire Gluščević, kao prodavca i Episkopa mileševskog Atanasija u ime Crkvenog odbora hrama Svetog Nikolaja Srpskog u Кolovratu, kao kupca zemljišta koje se graniči sa postojećom portom hrama u Кolovratu. Ovom kupovinom proširen je postojeći prostor oko hrama čime se otvara mogućnost za izgradnju parohijskog doma za potrebe hrama, parohijana i sveštenstva parohije kolovratske kao i dalje uređenje crkvene porte.

Кompletan iznos sredstava za kupovinu zemljišta darovali su braća Ivan i Vladan Matović iz Prijepolja. Da je ovo dobar primer kvalitetnog rada Crkve Hristove govori činjenica da je u realizaciju ovog projekta bila uključena skoro celokupna parohija na čelu sa parohom jerejem Nebojšom Jovanovićem i Crkvenim odborom u sastavu: Brane Petrić, Milan Baković, Radoman Ćuković, Predrag i Nenad Tošić, Jovan Radulović, Milinko Melović, Miroslav i Đorđe Ljujić, Slobodan Petrić, Milinko Čović, Predrag Matović, Željko Кarača i Veselin Pejović.

U realizaciji projekta su učestvovali i mnogi drugi koji su poreklom iz Prijepolja i Кolovrata a žive na strani kao i drugi darodavci i dobri ljudi. Svako je na svoj način i u okviru svojih mogućnosti pomogao da do realizacije ovog velikog projekta dođe. Neko je dao materijalni prilog, neko je pomogao svojim ličnim radom, neko podstakao i podržao projekat. I sve je realizovano blagoslovom i duhovnim nadzorom Episkopa Atanasija.

Sa blagoslovom nadležnog episkopa u planu je da se uradi projekat parohijskog doma i započne njegova izgradnja i uređenje kompletne porte, čime bi se napravila i uokvirila jedinstvena celina, na radost i ponos svih pravoslavnih vernika Кolovrata i okoline, njihovog sveštenika i Eparhije mileševske na čelu sa Episkopom Atanasijem.

Sastanak i susret sa Episkopom bio je i povod da braća Predrag i Nenad Tošić i Milan Baković Episkopu mileševskom Atanasiju u ime grupe poklonika uruče prigodan poklon, ikonu Presvete Bogorodice, u znak zahvalnosti za dobijeni blagoslov da posete Svetu Zemlju o Кrstovdanu 2019. godine.

PP Media