Konstituisan lokalni Savet roditelja u Priboju

Priboj – Prema Statutu Skupštine opštine Priboj, lokalni parlament doneo je odluku o formiranju Lokalnog saveta roditelja, u koji su članove delegirale sve osnovne i srednje škole na području opštine Priboj.

Foto: Opština Priboj

Кonstituisanju novog saveta roditelja, kao skupštinskog tela, prisustvovao je i predsednik SO Priboj, Boris Mrdović, koji je posebno apostrofirao napore rukovodstva lokalne samouprave u kreiranju što boljeg privrednog ambijenta i uslova u njemu, kako bi što više mladih ljudi  odlučilo da ostane u ovom gradu, gde bi formirali svoje porodice, a time bi bilo i više dece.

Lokalni savet roditelja ima koordinirajuću funkciju,i biće neka vrsta veze između roditelja,škola i lokalne samouprave, a delokrug rada definisan je zakonskim okvirima.

Foto: Opština Priboj

Na konstitutivnoj sednici, za predsednika Lokalnog saveta roditelja izabran je Vlade Milošević, a funkciju zamenika obavljaće Dragana Ćirković. Nastojaće, kažu, da  da rade kao tim, da uspešno realizuju sve psotavljene zadatke, na dobrobit svih roditelja i njihovih školaraca.

Na prvoj sednici Saveta roditelja bilo je reči i nekim konkretnim aktivnostima – o prevozu učenika, pogotovu sa seoskog i prigradskog područja,nadoknadama za đake pešake,ali i poboljšanju školskog prostora, kao što je slučaj sa prostorom za nastavu za učenike Muzičke škole iz Prijepolja, odeljenja u Priboju.   

PP Media