Novac za 29 novovaroških udruženja građana

Nova Varoš – Predsednik opštine Nova Varoš, Radosav Vasiljević, potpisao je ugovore o sufinansiranju programa i projekata  29 udruženja građana koja deluju na teritoriji opštine Nova Varoš u ukupnom izvnosu od 5.204.000 dinara.

Potpisani ugovori o sufinansiranju projekata sa udruženjima građana u Novoj Varoši, foto: PP Media

Od 30 udruženja koja su konkurisala, 29 je dobilo sredstva, iz oblasti kulture, socio-humanitarnog rada, poljoprivrede, protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine.

-To je neki konstantan broj udruženja koji se javlja. Opšta ocena konkursa je da su udruženja sve aktivnija, međutim ne može se reći da su svi toliko inovativni. Saradnja lokalne samouprave i ovih udruženja je jako bitna i u Novoj Varoši je na zadovoljavajućem nivou u smislu da smo mi danas partneri koji zajedno rešavaju probleme u  zajednici- ističe Marijana Đokić iz LER-a.

 Saradnja sa udruženjima se ne završava u momentu potpisivanja ugovora o dodeli sredstava. Naprotiv, ovaj čin predstavlja temelj realizacije aktivnosti koje su ta udruženja predvidela.

-Zato ja apelujem na udruženja koja su dobila sredstva da o aktivnostima koje realizuju obaveste i uključe opštinu i da pokažu viši stepen odgovornosti prilikom finansijskog pravdanja sredstava. Svaki dobijeni opštinski dinar mora se pravdati u skladu sa zakonom : to znači da ne mogu prebacivati sredstva sa namenskih na račune svojih udruženja, da menjaju budžetska konta što se često i dešavalo. Ukoliko sredstva nisu opravdana prema ugovoru i budžetu koji je odobren, to udruženje gubi pravo da naredne tri godine konkuriše za sredstva i moraće odobreni novac da vrati u budžet – poručuje Đokić.

PP Media