Nove kante za odlaganje smeća postavljene u gradskom jezgru

Letnji meseci i dolazak ljudi iz dijaspore u rodni grad, znatno poveća količinu proizvedenog komunalnog otpada u gradu na Limu, koji uglavnom pored kontejnera, po nekom nepisanom pravilu završi na trotoaru ili na zelenoj površini. Kako bi bar donekle predupredili tu pojavu, ovdašnji komunalci su uprkos problemima koje imaju sa odlaganjem smeća na nesanitarnu deponiju Stanjevine, iz sopstvenih sredstava nabavili betonske kante za odlaganje sitne otpadi koje su raspoređene duž centralnih gradskih ulica.

Stare dotrajale metalne posude za smeće, na ulicama Prijepolja zamenile su nove okrugle betonske kante za odlaganje sitnog otapada. One su prema rečima direktora JKP ”Lim” Enisa Memišahovića postavljene na mestima gde se smeće najviše gomila, a to su mesta uglavnom u blizini objekata brze hrane i oko osnovnih škola.

– Kante su nabavljene iz vlastitih sredstava u cilju što boljeg održavanja gradske higijene, posebno u letnjim mesecima, kada je znatno više građana na ulicama Prijepolja. Pri tome smo vodili računa da one lepo i izgledaju – ističe direktor Memišahović.

Na ovaj način komunalci su želeli da navedu žitelje Prijepolja da otpatke i ambalažu koja ide uz brzu hranu ne bacaju tamo gde mu mesto nije, već da je odlažu u kante za smeće.
PP Media