O trošku opštine Priboj u Sutomoru besplatno letuje 350 mališana

Priboj – O trošku opštine Priboj i ove godine u čarima mora, bespaltno će uživati 350  pribojskih mališana, ali i bratske opštine Prilužje sa Kosova i Metohije.

Foto: Opština Priboj

U pitanju su nagrađeni pribojski školarci, prema pravilniku i odluci Opštinskog veća i štićenici Centra za socijalni rad, po povlašćenim uslovima, letovaće i deca iz brtatske opštine Rudo, a po komercijalnim uslovima i deca iz drugih susednih opština.

Odlukom Opštinskog veća pravo na bespaltno letovanje u jendom smeni u pribojskom odmaralištu u Sutomoru, i ovog leta, imaće nagrađeni učenici pribojskih osnovnih škola:  nosioci priznanja  „Đak generacije“, dobitnici  “Vukove” diplome,zatim učenici koji osvojili  jedno od prva tri mesta na međunarodnim takmičenjaima,osvajači jedno od prva tri mesta na republičkim  odnosno državnim namdetanjima i učenici koji su osvojili jedna od tri prva mesta na okružnim smotrama znanja.

Uz besplatan boravak sedam dana u klimatizovanim prostorijama odmarališta na Jadranskom moru i tri obroka u sopstvenom restoranu, uključen je i prevoz od Priboja do Sutomora i nazad, prevoz do plaže i njen zakup, zatim prisustvo nastavnika, instruktora plivanja i spasioca, dvadeset i četiri sata obezbeđena je zdrastvena zaštita i mini apoteka, omogućen je pristup internetu, a sve uz raznovrstan zabavni program.

Pribojsko odmaralište u Sutomoru već radi, a tamo trenutno na komercijalnim osnovama borave dece iz susedne opštine Nova Varoš.

Prema rečima Aleksandra Mandića, direktora Sportskog centra Priboj,koji od ove godine, odlukom Opštine, gazduje i odmaralištem u Sutomoru, za pribojske školarce rezervisane su četiri smene, ito od treće, koja počinje 13. jula, do šeste, koja se završava 10.avgusta. U okviru njih, zavisno od iskazane želje letovaće i nagrađeni školarci i deca na komecijalnim osnovama.

Sedma smena, nekako već po tradiciji ,rezervisana je za 50 školaraca iz bratskog Prilužja, sa Kosova i Methoje, najveće srpske enklave na centralnom Kosovu i Metohiji, koji će takođe besplatno letovati o trošku opštine Priboj.

Nakon njih, u osmoj smeni besplatno će letovati deca,korisnici usluga Centra za socijalni rad iz Priboja, a krajem avgusta, po privilegovanim uslovima,shodno nedavno potpisanim sporazumima saradnje, letovaće deca iz bratske opštine Rudo.

Septembar je rezervisan za letovanjeosoba sa invaliditetom: Udrženja za dečju i cerebralnu paralizu i Udruženja MNRO Priboj,ali i članove Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Prijepolje, koja pokriva i opštine Priboj i Novu Varoš.

Kako bi se kapaciteti odmarališta u Sutomoru što više koristili, i van sezone, razmatraju se i mogućnosti  letovanja i drugih kategorija stanovništa naše ali i susednih opština, naravno na komecijalnim osnovama, a pre svega kada je u pitanju boravak odnosno priprema sportista u trenažnom procesu.

PP Media