Opština pomaže poljoprivredne proizvođače

Poljoprivredni proizvođači iz Nove Varoši potpisaće u ponedeljak 3. septembra ugovore sa lokalnom samoupravom o subvencionisanju investicija poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji ove opštine. Na osnovu Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, iz budžeta opštine Nova Varoš za 2018. godinu izdvojeno je ukupno 10.650.000,00 dinara. Najviše novca je opredeljeno za podsticajne mere ruralnog razvoja, odnosno za nabavku mehanizacije i kvalitetnih priplodnih grla 7.100.000,00 dinara. Zatim, 2.000.000,00 dinara za subvencionisanje mere veštačkog osemenjavanja krava, 1.000.000,00 dinara za kreditnu podršku, odnosno pokrivanje kamate na poljoprivrene kredite u punom iznosu i 550.000,00 dinara za posebne podsticaje odnosno za finansiranje odlaska poljoprivrednih proizvođača na sajmove, izrada strateških dokumenata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Kada su u pitanju podsticajne mere ruralnog razvoja, za šta su opredeljena najveća sredstva, prednjačili su zahtevi za nabavku umatičenih grla krupne stoke kojih je bilo 46, zatim za nabavku muzilica apliciralo je 27 poljoprivrednih domaćinastava. Što se tiče biljne proizvodnje najeće interesovanje domaćini su iskazali za nabavku sistema za navodnjavanje.

U odnosu na prošlu godinu, subvencije za poljoprivrednike su u ovoj godini povećane za oko 70%, odn. za 4.350.000,00 dinara. Takođe je u odnosu na prethodnu godinu, od strane Opštine povećan je procenat povraćaja za nabavku mehanizacije i opreme za oko 10%.

Do sada su realizovana i 354 zateva za subvencionisanje veštačkog osemenjavanja, za ukupno 1.564 grla.
Iz budžetskih sredstava Opštine, u maju ove godine organizovan je i odlazak oko 100 poljoprivrednika na Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu. U toku je i realizacija kreditne podrške za poljoprivrednnike, a do sada je već realizovano četrdeset kredita.
PP Media