Priboj: Oštećena javna rasveta samo par dana nakon postavljanja

Zahvaljujući realizaciji Projekta javne rasvete šetne staze uz reku Lim sa postavljanjem parkovskog mobilijara odobrenog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i sredstvima koja su izdvojena za asfaltiranje ove staze iz opštinskog budžeta, novi deo Priboja konačno je dobio adekvatno uređeno gradsko šetalište.
Rekonstrukcijom šetne staze, koja je proteklih godina bila u lošem stanju i neosvetljena, a samim time nebezbedna za sve šetače, Priboj je dobio moderno gradsko šetalište uz reku Lim. Međutim samo par dana nako završetka radova grupa huligana je ošetila svetiljke od javne rasvete, pa je o ovom događaju obaveštena i policija koja će pojačati dežurstva duž cele staže kako tokom noći tako i u dnevnim časovima.
Podsećamo da je nedavno Ugovorom koji je potpisan između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Direkcije za izgradnju Priboja, odobreno je 3.000.000,00 dinara od strane ministarstva na ime sufinansiranja projekta, sa kojim je Direkcija za izgradnju Priboja aplicirala za korišćenje subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2015. godini kod ministarstva. Tako je krajem proteklog meseca postavljen parkovski mobilijar, klupe za sedenje i kante za otpatke, a duž cele staze javna rasveta. Staza dužine 700m, ujedno je i presvučena novom asfaltnom podlogom, za šta je iz budžeta opštine Priboj izdvojeno 1.530.000,00 dinara sa PDV-om.
PP Media