Smenjeno osam odgovornih sestara i tehničara u Opštoj bolnici

Direktor Opšte bolnice u Prijepolju Zoran Drobnjak nedavno je smenio osam odgovornih sestara i tehničara. Oni smatraju da su razlozi njihove smene iracionalni, da nisu dobili jasno obrazloženje iz kojeg se može videti zbog čega su smenjeni pa su zbog toga zatražili hitan prijem kod ministra zdravlja Zlatibora Lončara. Sa druge strane Drobnjak ističe da je sve urađeno u skladu sa zakonom i da je to pitanje opšteg organizovanja i rukovođenja bolnicom sa ciljem njenog najboljeg funkcionisanja.

Odlukom direktora Bolnice Zorana Drobnjaka nedavno je sa mesta odgovornih tehničara i glavnih sestara smenjeno osam lica. Nezadovoljni ovakvom odlukom za koju smatraju da nije donešena u skaldu sa važećim zanskim propisima smenjena lica obratila su se Sindikatu medicinskih sestara i tehničara a zatim su zatrašili i prijem kod resornog ministra Zlatibora Lončara od kojeg očekuju pomoć.

Direktor Opšte bolnice Zoran Drobnjak, foto: www.ppmedia.rs


Odgovarajući na novinarsko pitanje zbog čega je došlo do smene ovih lica dr Drobnjak kaže da je sve urađeno sa ciljem što boljeg funkcionisanja bolnice te da u tome ne vidi ništa sporno.

– Sve je urađeno u skladu sa zakonom i sa namerom da Opšta bolnica bolje i organizovanije funkcioniše – tvrdi on.
PP Media