Taksistima po 8.000 evra subvencije za nova vozila

Prijepolje/Priboj/Nova Varoš – Vlada Srbije usvojila je uredbu po kojoj će taksisti moći da nabave nova vozila uz subvenciju države od po 8.000 evra. Jedan od uslova je, međutim, da novo taksi vozilo mora imati vrednost ne manju od 13.000 evra.

Ilustracija

Vlada je donela Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane nabavke putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza, u kojoj se navodi da će subvencija po jednom vozilu iznositi 8.000 evra.

Propisan je i niz uslova za dobijanje dotacije od države. Kako se navodi u Uredbi, vrednost novog putničkog vozila čija se nabavka subvencioniše mora imati vrednost ne manju od 13.000 evra. Takođe, pomoć iz budžeta se dodeljuje za kupovinu automobila koji imaju “potpuno električni, hibridni ili pogon na komprimovani prirodni gas” ili “zadovoljavaju najmanje euro 6 standard u pogledu emisije izduvnih gasova”.

Uslov je i dostavljanje dokaza da je taksi prevoznik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da taj dug ne može da iznosi više do 500.000 dinara.

Da bi koristio subvenciju taksi prevoznik dužan je da pre njene isplate, plati iznos u vidi od najmanje 15 odsto od kupoprodajne cene novog vozila na ime učešća za namenski kredit ili lizing.

Pravo nabavke novih vozila imaju taksi prevoznici koji obavljaju tu delatnost najmanje godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, a subevncionisana nabavka njihovih vozila sprovodiće se naredne tri godine.

PP Media