Zlatar domaćin Međunarodnog naučnog skupa

Nova Varoš/Zlatar/Beograd – Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B iz Beograda u saradnji  sa Internacionalnim Univerzitetom Travnik, opštinom Nova Varoš i kompanijom “Složna braća Zoran i Nele” iz Nove Varoši, organizuje Međunarodnu konferenciju na temu: „Transgranična saradnja, preduzetništvo i bezbednost sa osvrtom na Zlatar i Novu Varoš” koja će se održati 27 – 29. septembra na Zlataru u hotelu Zlatarski biseri.

Konferencija ima za cilј sagledavanje esencijalnih postulata razvoja turizma i prekogranične saradnje sa akcentom na međunarodni i društveno ekonomski značaj. Aktuelna tematika razmatraće se sa društvenog, ekonomskog, pravnog, turizmološkog, saobraćajnog, politikološkog, bezbednosnog, prostornog, organizacionog, tehničkog, tehnološkog, religijskog, demografskog, kulturološkog, etičkog, sportskog, medijskog i drugih aspekata. Konferencija će okupiti predstavnike akademske zajednice, državnih institucija i privrednih subjekata. Učešće će uzeti eminentni stručnjaci iz zemlјe i inostranstva.

PP Media