Tomašević: Pravno nasilje i kršenje zakona u Prijepolju

Prijepolje – Do sada nezabeleženo kršenje zakona i pravno nasilje u Srbiji događa se u Prijepolju. Samostalni odbornik u SO Prijepolje Vukosav Tomašević tvrdi da je današnje skupštinsko zasedanje zakazano mimo svih zakonskih propisa. U saopštenju koje je napisao odbornik Tomašević se navodi:

“Da su nosioci lokalne vlasti u Prijepolju, zarad ličnih ciljeva i interesa, skloni kršenju zakona uverili smo se bezbroj puta u protekle tri godine. Ipak, ono što u poslednja tri dana radi Stana Marković, predsednica Skupštine opštine Prijepolje, prevazilazi sve do sada viđeno i predstavlja nezabeležen slučaj pravnog nasilja i kršenja Ustava, Zakona o lokalnoj samoupravi i akata kojima se uređuje rad SO Prijepolje.

Marković je najpre, u utorak, 24. septembra, grubim kršenjem Zakona, dozvolila glasanje o dnevnom redu 24. sednice SO Prijepolje započete još 22. jula na zahtev trećine odbornika, a zatim je, ne dajući reč ni jednom odborniku, obavestila odbornike, a putem medija i javnost, da je sednica ‘’zaključena’’ neizglasavanjem dnevnog reda.

Kada se sednica bilo koje skupštine saziva na inicijativu poslanika ili odbornika dnevni red te sednice utvrđuje se zahtevom za sazivanje. U toj situaciji dnevni red se ne može menjati ni dopunjavati, niti se o njemu glasa, već predsedavajući konstatuje da je dnevni red utvrđen zahtevom za sazivanje sednice, pa se prelazi na rad po tom dnevnom redu.

Dalje, sednica bilo koje skupštine smatra se započetom tek kada se usvoji ili konstatuje dnevni red te sednice. U suprotnom, sednica nije započeta. Jasno je da ono što nije počelo ne može biti ‘’zaključeno’’ ili završeno.

To znači da predsednica SO Prijepolje ne može zakazati narednu sednicu lokalnog parlamenta dok se, u skladu sa Zakonom ne završi 24. sednica, koju je ta ista predsednica, na zahtev trećine odbornika zakazala još 22. jula.

Jedini, na Zakonu zasnovan izlaz iz ove situacije je da Stana Marković zakaže nastavak 24. sednice, prizna svoju grešku i da se ta sednica održi po unapred utvrđenom dnevnim redu.

Sve ovo, po prirodi funkcija koje obavljaju, mora biti poznato Stani Marković i Azemini Kozici, sekretaru SO Prijepolje. Čak i da ne znaju – to neznanje ih ne oslobađa odgovornosti za grubo kršenje Zakona.

Da je prekršila Zakon i obmanula odbornike i javnost Stana Marković je javno priznala juče zakazujući, za danas u 15 časova, po hitnom postupku, novu 25. sednicu SO Prijepolje sa samo jednom tačkom dnevnog reda, a sve to isključivo iz razloga da se skupština sastane u danu kada se stiču zakonski uslovi za uvođenje privremene uprave u Prijepolju.

Da je 24. sednica održana na zakonit način, kako je to preključe tvrdila Marković, ne bi postojao ni jedan razuman razlog da se nova sednica zakazuje po hitnom postupku.

I ta sednica zakazana je uz niz nezakonitosti. Poslovnikom o radu SO Prijepolje decidno je utvrđeno da se poziv za sednicu odbornicima mora dostaviti u roku koji ne može biti kraći od 24 sata pre početka sednice.

Većini odbornika poziv za današnju sednicu uručen je juče posle 15 časova, dakle posle isteka zakonskog roka. Potpisnik ovog saopštenja prezentira dokaz da mu je poziv uručen po isteku ovog roka.

Apsolutno je jasno da se, osim u slučajevima vanrednog stanja ili neposredne ratne opasnosti, ne može sazivati nova sednica skupštine opštine pre nego što se završi prethodno započeta, što je u ovom slučaju sednica zakazana za 22. jul na zahtev trećine odbornika.

Današnja 25. sednica SO Prijepolje zakazana je na protivzakonit način, te se nikako ne može smatrati legalnim i zakonitim zasedanjem.

Danas, 26. septembra, ističe Zakonom o lokalnoj samoupravi utvđen rok u kome skupština opštine Prijepolje nije zasedala, pa se stiču zakonski uslovi da Vlada Republike Srbije raspusti lokalnu skupštinu i imenuje privremeni organ koji će voditi opštinu do narednih lokalnih izbora”, navodi se u saopštenju odbornika Vukosava Tomaševića.

PP Media