U Priboju počelo uređenje vodotokova drugog reda

U cilju rešavanja problema na vodotokovima drugog reda u opštini Priboj, počeli su radovi na postavljanju cevi prečnika 2 m na potoku Rečica. Sanacija ovog vodotoka vrši se u okviru projekta koji finansira Кancelarija za upravljanje javnim ulaganjima sa 111.375.168 din sa PDV.

Osim na potoku Rečica, radovi se izvode na potoku u Rabrenovcu i drugim vodotokovima drugog reda. Rok za izvođenje radova je 90 dana, a značaj završetka istih višestruk.

Prema rečima Zdravka Pešuta, direktora JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboja, sanacijom vodotoka u Rečici rešava se višedecenijski problem stanovnika Rečice, a ujedno se i reguliše korito zbog izlivanja voda.

“U Rabrenovcu je planirano rađenje dve ustave, za šta je rok 90 dana”, rekao je Pešut, prilikom obilaska radova.

Zamenik predsednika opštine Priboj, Saša Vasilić, prilikom obilaska radova rekao je da Opština ima u planu da radi i rekonstrukciju vodovoda i fabrike pijaće vode.

“Trenutno smo u razgovorima, za šta bi trebalo da dobijemo oko 2 miliona eura za tu rekonstrukciju. Radi se projektna dokumentacija i za druge projekte, za koje pomoć u finansiranju očekujemo od Кancelarije za upravljanje javnim ulaganjima”, rekao je Vasilić.

Кada je reč o vodotokovima prvog reda, problem izlivanja Lima na Čamcu u dužini od oko 120 m, rešen je podizanjem obaloutvrde za 1,5 m.

PP Media