Vakcina, pa veći roditeljski dodatak

Roritelji koji su dobili naslednike od 25. decembra prošle do 30. juna ove godine trebalo bi da podnesu zahtev za izmenu rešenja o roditeljskom dodatku. Sve mame i tate drugog, trećeg i četvrtog deteta, iako je Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom donet 1. jula, imaju pravo na uvećani iznos i za decu rođenu od 25. decembra 2017. godine. Razlika između stare i nove mesečne rate nije mala i, recimo, za drugog mališana je nešto više od 3.500 dinara.

Prema Pravilniku o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom, za drugo, treće i četvrto dete po redosledu rođenja, a rođeno u naglašenom periodu od šest meseci i za koje je po podnetom zahtevu ostvareno pravo na roditeljski dodatak, proveravaće se ispunjenost uslova.

– Uslovi su obavezna vakcinacija sve dece majke, pohađanje pripremnog predškolskog programa, odnosno redovnog pohađanja nastave u okviru sistema osnovnoškolskog obrazovanja – kaže Nela Todorović iz Centra za mame. – Ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz ovog stava odlučuje se o pravu u skladu sa zakonom koji se primenjivao na dan rođenja deteta, što znači da će dete nastaviti da prima niži iznos.

Naša sagovornica smatra da je nepotrebna ovakva vrsta diskriminacije i da je nedopustivo da roditeljski dodatak od 10.000 dinara ne dobiju one mame čija deca ne ispunjavaju uslove, odnosno nisu kao dokaz donele papire iz tih institucija.

Posebna uredba koja je doneta da bi olakšala novopečenim roditeljima i po kojoj opštine i sekretarijati za dečju zaštitu proveravaju da li su deca vakcinisana i da li redovno idu u predškolsko i školu u praksi nije baš zaživela. Tako papire iz doma zdravlja ili vrtića ne mogu dobiti elektronski.

Sve one mame koje su već dobile rešenje i primaju roditeljski dodatak za drugo dete, po starom zakonu u iznosu od 6.410 dinara, uvećani iznos neće dobiti ukoliko ne podnesu i potvrde o vakcinaciji za oba deteta, a ako je prvo dete rođeno pre 2012. godine potrebna je i potvrda o pohađanju predškolskog ili redovnom školovanju. Sve to moraju da lično dostave Sekretarijatu za dečju zaštitu u Beogradu ili opštinama. Posle toga, ostaje samo da se čeka da oni donesu novo rešenje sa uvećanim iznosom.

U Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Beograda podneto je nekoliko hiljada zahteva i svi oni čekaju na obradu, pa roditelji nisu sigurni da će nadležni ispuniti obećanje i isplatiti sav novac koji duguju do kraja godine.

SVE VIŠE ZAHTEVA

MNOGE mame ne znaju da deo dokumentacije moraju da podnesu lično i pretpostavlja se da će sve veći broj zahteva tek pristizati. Ukoliko su ispunjeni uslovi iz Pravilnika, donosi se novo rešenje kojim se usklađuje broj rata i iznosi roditeljskog dodatka u skladu sa Zakonom.
Izvor: Novosti