Većnici raspravljaju o predlogu budžeta za 2019. godinu

Predsednik opštine Priboj Lazar Rvović zakazao je 45. sednicu Opštinskog veća za petak, 21. decembar 2018. godine, a na dnevnom redu će se naći 23. tačke.

Većnici će raspravljati o predlogu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2018. godinu, kao i o predlogu Odluke o budžetu za 2019 . godinu.

Dnevnim redom je predviđeno i utvrđivanje plana kapitalnih investicija za period 2019 – 2021. godine. Većnici će razmatrati predloge Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj, JКP“Usluga“, JP “Toplana“, Regionalne sanitarne deponije „Banjica“, Gradske biblioteke, Centra za socijani rad, “Sportskog centra“ , Zavičajnog muzeja, Turističke organizacije i Doma kulture.

Na sutrašnjoj sednici će takođe će se raspravljati o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga, utvrđivanju predloga kadrovskog plana Opštinske uprave, izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine, pokretanju postupka javno – privatnog partnerstva bez elementata koncesije i imenovanju stručnog tima za realizaciju ovog postupka.

Većnici će doneti odluku o davanju saglasnosti na ugovor o zakupu poslovnog prostora, kao i o donošenju rešenja o raspodeli sredstava za učešće u programima i projektima u oblasti sporta za 2018.godinu.

Sednica će se održati u kancelariji predsednika Opštine, sa početkom u 10 časova.

Izvor: GZS i PP Media