Za povećanje energetske efikasnosti u Priboju država i lokalna samouprava izdvojili pet miliona dinara

Priboj – Za finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u opštini Priboj, Ministarstvo rudarstva i energetike, odobrilo je 2,5 miona dinara, dok će lokalna samouprava izdvojiti  još toliko, pa će ukupna vrednost projekta biti 5 miliona dinara. 

Foto: A.Rovčanin

Sredstva su namenjena za podsticaj energetske efikasnosti  na stambenim jedinicama individualnih domaćinstava, u šta je je opština Priboj već ulagala prethodnih godina, pa su tako postavljene nove termo fasade na stambenim jedinicama u starom delu grada, što je pored povećanja energetske efikasnosti, imalo i dekorativni  efekat odnosno lepši izgled ovog dela Priboja.

Ministarstvo rudarstva i energetike je i prethodnih godina izdvajalo sredstva za unapređenje  energetske efikasnosti,pre svega na javnim  objektima u Priboju, kao što su  zgrade  Doma kulture i pribojskih škola, a taj trend biće nastavljen i u narednom periodu.

Energetska efikasnost i racionalna upotreba energije  je od javnog  interesa Republike Srbije,pa u tom kontekstu poseban značaj ima ušteda enerrije, sigurnost snabdevanja energijom i smanjenje uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promene u našoj zemlji.

Za korišćenje odobrenih  sredstava za povećanje energetske efikasnosti u Priboju, biće raspisan javni poziv, u skladu sa Pravilnikom Uprave za finansiranje i  podsticanje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.   

PP Media