Pitanje drugog stranog jezika: Umesto ocena, na prvom polugodištu „dobar, zadovoljava“ i „ističe se“

Drugi strani jezik na kraju prvog polugodišta koje se završava u četvrtak, 31. januara, biće ocenjivan opisnom ocenom – dobar, zadovoljava i ističe se.

Međutim, u drugom polugodištu učenici starijih razreda u osnovnim školama moraće ozbiljno da se uhvate ukoštac sa ovim predmetom jer će se on na kraju školske godine ocenjivati – brojčano. Do tada bi, naime, trebalo da budu usvojene izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kojim je predviđeno vraćanje brojčanog ocenjivanja drugog jezika.

Do sada su nastavnici u mnogim školama vodili dvostruku evidenciju – deca su ocenjivana i brojčano i opisno.

– Na kraju prvog polugodišta ocene će biti opisne, a do kraja školske godine očekuje se da se promeni zakon i ocene budu brojčane – kaže, za „Novosti“, Jole Bulatović, direktor Osnovne škole „Drinka Pavlović“. On ističe da se u ovoj školi vodi dvostruka evidencija, tako što se u dnevnik upisuju opisne ocene, a nastavnici u sveske upisuju brojčane ocene.

Natalija Matić, direktorka OŠ „Veselin Masleša“, rekla je ranije za naš list da će u ovoj školi nastavnici drugog jezika postupiti po preporuci Ministarstva i da će zaključene ocene na kraju prvog polugodišta biti opisne. A kako će se ocenjivati na kraju godine zavisi od toga da li će biti usvojen zakon.

Lingvisti, međutim, upozoravaju da je učenje drugog stranog jezika od izuzetne važnosti i da je dobro što je Ministarstvo prosvete to razumelo i predložilo vraćanje brojčane ocene.

– Znanje dva strana jezika danas je minimum da biste bili konkurentni u poslu i da biste mogli nastaviti školovanje i usavršavanje. To nije luksuz, kako se nekada smatralo – rekla je nedavno za naš list Ljiljana Đurić, predsednica Društva za strane jezike i književnost.

Zbog toga je, ističe, vrlo važno da se drugi strani jezik ocenjuje brojčano, jer opisna ocena ne motiviše dovoljno učenike.

– Kada jedan predmet izdvojite, deca ga ne doživljavaju ozbiljno i smatraju da to gradivo ne treba da uče – kaže Ljiljana Đurić.

Novosti