Prijepoljci nerado vežu pojas, u prošloj godini napisano 1643 prekršajnih prijava

Prijepolje – Od 8. do 14. marta na celoj teritoriji Srbije sprovodi se pojačana kontrola učesnika u saobraćaju sa akcentom na pojas, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje i nepropisan prevoz dece.

Pojačana policijska kontrola na ulicama Prijepolja, foto: A.Rovčanin

Istraživanja su pokazala da je od 2013. godine procenat vezivanja pojasa na prednjem sedištu na putevima u Srbiji podugnut sa  68 na 84%, ali i dalje je mali procenat vezivanja pojasa na zadnjem sedištu, pa je cilj ovih akcija kontrola vezivanja pojasa od strane vozača i putnika kako na zadnjem tako i na prednjem sedištu.

– Na teritoriji Policijske uprave  Prijepolje u toku 2020. godine podneta su 1643 prekršajna naloga zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa u toku vožnje dok je za prva dva meseca u 2021. godine podneto 255 prekršajnih naloga zbog istog prekršaja – kaže zamenik komandira SPI Prijepolje Mladen Baković.

Mladen Baković zamenik komandira SPI Prijepolje, foto: A.Rovčanin

On napominje da se deca mlađa od 12 godina ne smeju prevoziti na prednjem sedištu sa izuzetkom dece do tri godine, koja se mogu prevoziti ali u bezbednosnom sedištu, koje je okrenuto suprotno od pravca kretanja vozila pri čemu se mora voditi računa da vazdušni jastuk bude isključen.

– Lice niže od 135 centimetara mora se prevoziti vezano u homologovanom sedištu koje je pričvršćeno za sedište u skladu sa proizvođačem bebednosnog sedišta – zaključuje Baković.

PP Media