Zbog hapšenja direktorke Centra za socijalni rad zatražena vanredna sednica Skupštine opštine Prijepolje

Nakon što je uhapšena direktorka Centra za socijalni rad Prijepolje Sabira Hadžiavdić, predsednici Skupštine opštine Prijepolje Stani Marković u ponedeljak je samostalni odbornik Vukosav Tomašević uputio zahtev za sazivanje vanredne sednice lokalnog parlkamenta.

-Obraćam vam se na ovaj način, u svojstvu odbornika SO Prijepolje, sa predlogom da, koristeći ovlašćenja predsednika Skupštine, u najkraćem mogućem roku sazovete sednicu Skupštine opštine Prijepolje, na kojoj bi bio imenovan novi direktor Centra za socijalni rad u Prijepolju.
Gospođo Marković, vi svakako znate, kao i svi građani Prijepolja, da je pre više od 3 meseca, pravosnažnom sudskom presudom, utvrđeno da je sadašnja direktorica Centra za socijalni rad u Prijepolju imenovana na tu funkciju na nezakonit način, jer nije ispunjavala zakonom propisane uslove. Pošto je SO Prijepolje, kojom predsedavate, kao osnivač Centra za socijalni rad najodgovornija za zakonitost njegovog rada i pogotovu imenovanje rukovodioca, vi ste još tada bili obavezni da sazovete sednicu SO Prijepolje, na kojoj bi na zakonit način bio izabran novi direktor Centra. Vi to niste uradili, što svedoči o vašem ličnom odnosu, ali i odnosu svih aktera lokalne vlasti u Prijepolju prema zakonu i pravnoj državi.
Pre nekoliko dana ta ista, nezakonito imenovana direktorica, lišena je slobode pod optužbom za korupciju, i određen joj je pritvor od 30 dana.
Ne prejudicirajući bilo čiju krivicu, jer to je posao nadležnih državnih institucija, ovo znači da će Centar za socijalni rad u Prijepolju bar u nerednih mesec dana biti bez rukovodioca. Taj rok može biti i duži, obzirom da postoji zakonska mogućnost produženja pritvora – navodi odbornik Vukosav Tomašević.
– U Centru niko drugi, osim uhapšene direktorke, nema deponovan potpis, niti bilo kakvo zakonsko ovlašćenje da može menjati direktora.
Praktično ovo znači da mesec dana, a možda i mnogo duže, niko od korisnika socijalne zaštite neće moći da ostvare ni jedno svoje pravo niti prinadležnost. Reč je o stotinama naših najsiromašnijih i najugroženijih sugrađana, sada u najtežem delu godine, kada svima njima egzistencija, a mnogima i goli život, zavise isključivo od pomoći koju dobijaju preko Centra. Bilo kakva prava, pa čak ni zarađenu platu, ne mogu ostvariti niti dobiti ni radnici Centra – kaže se u pisanom zahtevu Tomaševića.

-Gospođo Marković, ovo nije tema oko koje treba da se borimo politički ili ideološki, ovo nije pitanje vlasti ili opozicije, već obaveza svih nas koje je narod birao da pomognemo našim najugroženijim sugrađanima. Niko nema pravo, bez obzira na funkciju, da svojim postupcima građanima uskraćuje prava koja im garantuju Zakon i država Srbija. Nesporno je pravo vlasti kojoj pripadate da predloži svog kandidata za ovu funkciju, nadam se ovoga puta nekoga ko ispunjava zakonom propisane uslove. U tom slučaju, siguran sam da će i svi odbornici opozicije, svesni potrebe da delatnost Centra za socijalni rad što pre bude vraćena u zakonske okvire, podržati izbor takvog kandidata. Ukoliko se oglušite o ovaj javni apel bićemo prinuđeni da sednicu SO Prijepolje na ovu temu zakažemo putem potpisa jedne trećine odbornika. To ćemo lako i bez problema organizovati, ali i to znači gubitak vremena i mnoge probleme za sve kojima egzistencija zavisi od socijalne pomoći – zaključuje u svom zatevu samostalni odbornik Vukosav Tomašević.

PP Media